Livre
Néerlandais

Geen tijd voor Proust : roman

Jelle Noorman (auteur)
In het spoor van de autobiografische romancyclus van de Franse schrijver Marcel Proust probeert een schrijver zijn eigen verleden te duiden.
Titre
Geen tijd voor Proust : roman
Auteur
Jelle Noorman
Langue
Néerlandais
Édition
1
Éditeur
Amsterdam: Atlas Contact, 2014
430 p.
ISBN
9789025442767 (paperback)

Disponibilité dans les bibliothèques flamandes

Disponible plus de 27 fois dans les bibliothèques flamandes

Commentaires

'Ordenen is de mens eigen. Door de schijnbaar zinloze chaos om ons heen in te delen en van functies te voorzien, geven we onszelf het idee dat we vat op de wereld hebben en dat we in staat zijn er onze positie in te bepalen.' Toch blijft de 'verdrongen zonderling' die uit het georganiseerde systeem ontsnappen wil, ons mateloos boeien. Uit die fascinatie is tenslotte kunst ontstaan: literatuur, verhalen, mythen, sagen. Fictie als balsem op de wonde van de werkelijkheid. De hang naar het buitengewone, hier belichaamd door de roman A la recherche du temps perdu en zijn auteur, Marcel Proust. Op zoek naar de verloren tijd, die 'grote verkenningstocht langs tijd en identiteit, als een ontdekking van de verschillende wezens waarin we onszelf in het dagelijkse leven opsplitsen en van de werelden die zij bewonen', als uitgangspunt van een roman die in het spoor van het grote voorbeeld op zoek gaat naar de ware betekenis van het leven van de hoofdpersoon.
In Parijs, op uitno…Lire la suite
Hoe zintuiglijke beleving al dan niet bedrieglijke herinneringen kan oproepen. Geïnspireerd door Prousts levensreis, zijn verinnerlijking, zet de ik-figuur, een afsplitsing van de Nederlandse schrijver en vertaler Jelle Noorman (1964), zich hier nu aan de herschepping van zijn 'verloren tijd', de verkenning van het gelaagde bewustzijn. Zoals de smaak van een Madeleine-koekje Proust toegang gaf tot het verleden, zo opent zich ook voor hem een gat in de tijd als hij in de trein naar Parijs een backpackster 'I love the Loov' (Louvre) hoort zeggen - alsof hij, twintig jaar nadien inmiddels de ongrijpbare Claire weer hoort. Het raadsel van het verleden blijft hem kwellen. De 'écrivain en résidence' die hij ook is, probeert dan wel Proust (1871-1922) te situeren, maar zich spiegelend aan pregnante fragmenten uit 'Op zoek naar de verloren tijd' blijft hij toch vooral gedreven wroeten in het mysterie van zijn eigen identiteit, van zelfgeschapen illusie. Aldus leidt deze ontregelende ideeënrom…Lire la suite

GEEN TIJD VOOR PROUST VAN JELLE NOORMAN

Geen tijd voor Proust is het romandebuut van Jelle Noorman, cultuurhistoricus en vertaler van o.a. Alain de Botton. In dit opmerkelijke boek laat Jelle Noorman het naamloze hoofdpersonage – een schrijver op weg naar Parijs – de confrontatie aangaan met zijn herinneringen en met de ideeën van Marcel Proust over kunst, zingeving en de tijd. Noorman koppelt bovendien op verrassende en overtuigende(!) wijze fragmenten uit het werk van Proust aan theorieën uit de kwantumfysica.

Ondertussen vertelt hij het verhaal van een tumultueuze liefdesgeschiedenis en worden de liefhebbers van Proust verwend met talrijke knipogen en verwijzingen naar de onvergetelijke personages uit Op zoek naar de verloren tijd. De lezer slingert van begin tot eind voortdurend tussen het verhaal van Proust, dat van Noorman en natuurlijk ook dat van zichzelf, en ondervindt zo aan den lijve het allesbehalve lineaire karakter van de tijd.