Livre
Néerlandais

Immanuel Kant : een inleiding

Joachim Leilich (éditeur intellectuel)

Immanuel Kant : een inleiding

Dans la série:
Zes inleidingen tot de hoofdwerken van de Duitse filosoof (1724-1804).
Titre
Immanuel Kant : een inleiding / onder red. van Leilich, Joachim
Éditeur intellectuel
Joachim Leilich
Langue
Néerlandais
Éditeur
Kapellen: Pelckmans, 1994 | Autres éditions
195 p.
ISBN
90-289-1968-6
Placing suggestion
156.2 (SISO) Filosofen ; Filosofen (ZIZO)

Disponibilité dans les bibliothèques flamandes

Disponible plus de 19 fois dans les bibliothèques flamandes

Commentaires

In 2004 was het 200 jaar geleden dat Immanuel Kant overleed. Naar aanleiding daarvan werd aan de universiteit van Antwerpen een aantal conferenties gehouden, die in boekvorm werden gepubliceerd en gepresenteerd als een inleiding in zijn filosofie.

Om Kant kun je in de geschiedenis van de westerse filosofie niet heen. Zijn ideeën hebben in de verdere evolutie van het denken blijvend hun invloed uitgeoefend. Een origineel Nederlandstalige inleiding tot Kants werk was dan ook geen overbodige luxe.

De opgenomen stukken behandelen voornamelijk de zogenaamde 'kritische' periode, die aanving met dat 'monstre sacré' van de westerse filosofie, de Kritik der reinen Vernunft, waarmee de kleine filosofieprofessor uit het Oost-Pruisische Königsberg zijn tijdgenoten verbijsterde, maar ook irriteerde door de ondoordringbare, duistere stijl. Zijn vriend en collega Mozes Mendelsohn noemde het een "zenuwsapverterend werk", maar Mendelsohn vond ook dat Kant met zijn nieuwe aanpak ee…Lire la suite
Ter gelegenheid van het Kant-jaar 1994 werd aan de universiteit van Antwerpen een reeks lezingen over de filosoof gehouden. Die lezingen werden toen in bewerkte vorm gepubliceerd. Van deze uitgave is dit een geheel herziene herdruk. Zes filosofen bespreken centrale thema's uit het werk van Kant en geven daarmee een overzicht van diens denken. De lezer hoeft geen specialist te zijn, maar enige kennis van zaken (bijvoorbeeld uit de monografie van Roger Scruton) en enig doorzettingsvermogen (de taal van deze lezingen is vaak net zo weerbarstig als die van de meester zelf) zijn gewenst. Elk van de lezingen bevat een bibliografie; een index ontbreekt.