Wijsgerige beschouwing van de Britse filosoof en econoom (1806-1873) over het garanderen van de individuele vrijheid binnen het maatschappelijk bestel.
Titre
Over vrijheid / John Stuart Mill ; vert. van W.E. Krul ; inl. van F.L. van Holthoon
Auteur
John Stuart Mill
Traducteur
Wessel Krul
Auteur de l'introduction
Frédéric L. Van Holthoon
Langue
Néerlandais
Langue originale
Anglais
Titre original
On liberty
Édition
5de, herz. dr.
Éditeur
Amsterdam: Boom, 2002 | Autres éditions
186 p.
ISBN
90-5352-782-6
Placing suggestion
156.3 (SISO) Filosofen ; Filosofen (ZIZO)

Disponibilité dans les bibliothèques flamandes

Disponible plus de 13 fois dans les bibliothèques flamandes

Commentaires

Decennia lang boden overkoepelende levensbeschouwingen als een baldakijn bescherming aan de diverse aspecten van een mensenleven. Elk individu wist zich opgenomen in een sociaal netwerk. Vanaf de geboorte tot in het graf was men lid van een maatschappelijke of levensbeschouwelijke groep. De kinderopvang, de jeugdbeweging, de school, de arbeidersvereniging, de gepensioneerdenbond waren steeds aanwezig om het individu met lotgenoten in contact te brengen en te ondersteunen. Politieke en economische veranderingen hebben dit traditiegebonden leefpatroon onder druk gezet.

Het neoliberalisme en de globalisatie werden na de val van het IJzeren Gordijn de nieuwe ideologie. De mens wordt er beschouwd als een individu met een onaantastbare privacy en als een speler op een mondiaal schaakbord. In deze nieuwe context is het zeer inspirerend het bekendste werk van de Engelse wijsgeer John Stuart Mill opnieuw te lezen. Het werd precies 150 jaar geleden gepubliceerd. Het is verheugend te merk…Lire la suite
Onderwerp van dit essay uit 1859 van de Britse filosoof en econoom (1806-1873) is niet de vrije wil (zoals het determinisme die ontkent), maar de burgerlijke of sociologische vrijheid (vrijheden): de aard en de beperkingen van de macht, die de samenleving rechtens kan uitoefenen over enkeling en groeperingen. Omdat dit vraagstuk in de hedendaagse politieke en het democratische denken zo fundamenteel is, blijven deze beschouwingen (vaak wel omstreden) van grote actuele betekenis. Zelden werd op zo heldere wijze een verdediging geschreven van de vrije meningsuiting en de rechtmatige grenzen van het gezag in de maatschappij. Uiterst belangrijk voor ieder, die zich interesseert voor de sociale wetenschappen in het algemeen en voor actuele politieke vraagstukken in het bijzonder. Deze vijfde druk werd licht herzien.

À propos de John Stuart Mill

John Stuart Mill (20 mai 1806 à Londres - 8 mai 1873 à Avignon) est un philosophe, logicien et économiste britannique. Penseur libéral parmi les plus influents du XIXe siècle, il est un partisan de l'utilitarisme, une théorie éthique préalablement exposée par Jeremy Bentham, dont Mill propose sa compréhension personnelle. En économie, il est l'un des derniers représentants de l'école classique. Précurseur du féminisme, Mill propose en outre un système de logique qui opère la transition entre l'empirisme du XVIIIe siècle et la logique contemporaine. Il est enfin l'auteur du premier grand traité sur la démocratie …En lire plus sur Wikipedia

Suggestions

Publications sur cette œuvre dans la bibliothèque