Livre
Néerlandais

De schilderkunst der Lage Landen

Jos Koldeweij (auteur), Alexandra Hermesdorf (auteur), Paul Huvenne (auteur)
Het eerste deel van het monumentale, driedelige overzichtswerk van Nederlandse en Vlaamse schilderkunst in de Middeleeuwen en de zestiende eeuw

De schilderkunst der Lage Landen is het meest complete overzichtswerk van de Nederlandse en Vlaamse schilderkunst. In drie delen voert het u terug naar de vroege Middeleeuwen, via de Renaissance langs de meesters uit de Gouden Eeuw om te eindige
Contenu
Dl. 1 De Middeleeuwen en de zestiende eeuw / Jos Koldeweij, Alexandra Hermesdorf, Paul Huvenne
Dl. 2 De zeventiende en de achttiende eeuw / Hans Vlieghe, Ghislain Kieft, Christina J.A. Wansink
Dl. 3 De negentiende en de twintigste eeuw / John Sillevis, Irene Smets, Jeroen Stumpel
Langue
Néerlandais
Éditeur
Amsterdam: Amsterdam University Press, 2006-2007
3 dl. : ill.
ISBN
9789053568095 (dl. 1) 9789053568330 (dl. 2) 9789053568347 (dl. 3)
Placing suggestion
736 (SISO) Beeldende kunst ; Schilderkunst (ZIZO)

Disponibilité dans les bibliothèques flamandes

Disponible plus de 100 fois dans les bibliothèques flamandes

Commentaires

Dit eerste deel over de schilderkunst van de Lage Landen behandelt de periodes van de middeleeuwen tot en met de 16e eeuw.

Over de schilderkunst van de middeleeuwen en de 15e eeuw schrijven Jos Koldeweij en Alexandra Hermesdorf, Paul Huvenne tekende voor het onderdeel over de 16e-eeuwse schilderkunst. Zoals het een basispublicatie past, zijn de taal vloeiend, de structuur helder, het beeldmateriaal overvloedig en van goede kwaliteit. Achteraan is een richtinggevende bibliografie opgenomen en in de index zijn de kunstenaars en hun werken vermeld.

Uit het beeld op de cover blijkt de grote diversiteit van de oude schilderkunst in de Lage Landen. Naast 'God de Vader' uit 'Het Lam Gods' van Van Eyck is 'De Geldwisselaar en zijn vrouw' van Quinten Metsijs opgenomen, een beeld waarin de hele complexiteit van de 16e-eeuwse maatschappij is vervat: vroom ? de vrouw bladert in een gebedenboek ? en tegelijk werelds en gericht op het verwerven van materieel bezit. Onderaan verschijn…Lire la suite
Op het eerste gezicht lijkt het niet vanzelfsprekend de schilderkunst van de Lage Landen samen in een overzichtswerk te behandelen. Toch blijkt er een intense wisselwerking te zijn geweest tussen Noord en Zuid. Vooral de eerste helft van dit boek, over de 19e eeuw, besteedt veel aandacht aan de maatschappelijke en culturele inbedding van kunstenaars(groeperingen), aan samenwerkingsverbanden en beïnvloeding. Het verhaal van de 19e-eeuwse schilderkunst is dat van een geleidelijke verzelfstandiging van de kunstenaar. Aanvankelijk een staatszaak (met een uitgesproken academische kunstbeoefening van geijkte genres), bevrijdde de kunst zich langzaam van de traditie. Het directe contact met de natuur, naar het voorbeeld van de Franse plein-airschilders, baande de weg naar een authentieker realisme. De Haagse School, Vincent Van Gogh en Les Vingt vormen het hoogtepunt van een lange ontwikkeling. Het fin de siècle in België en Nederland bracht luminisme, neo-impressionisme en de geheimtaal van…Lire la suite
De Zuid-en Noord-Nederlandse schilderkunst zijn in feite een, hoewel ze meestal als twee verschillende onderwerpen in de literatuur voorkomen. In deze serie van drie, waarvan dit boek het eerste deel is*, wordt de schilderkunst van beide gebieden als een geheel behandeld. Dit deel behandelt de middeleeuwen en zestiende eeuw. Beginnend bij de eerste sporen van een Nederlandse schilderkunst, wordt deze chronologisch beschreven. Steeds wordt van een periode de algemene ontwikkeling geschetst, waarna de belangrijkste schilders aan bod komen en van hen weer enige toonaangevende werken. Op deze manier blijft veel werk onbesproken, maar gaan de schrijvers wel dieper in op de wel behandelde werken. Zo ontstaat een vrij diepgaand beeld van iedere periode en zijn kunst. Tot de 16e eeuw vinden de belangrijkste ontwikkelingen plaats in de zuidelijke Nederlanden, daarna wordt het accent langzamerhand verlegd naar het noorden. Het boek is ruim geïllustreerd, deels in kleur, mooi uitgevoerd en zeer …Lire la suite

Suggestions