Livre
Néerlandais

Confucianisme : een inleiding in de leer van Confucius

Confucianisme : een inleiding in de leer van Confucius

Dans la série:
Inleiding tot het gedachtegoed van de Chinese wijsgeer (551-479 v.Chr.).
Titre
Confucianisme : een inleiding in de leer van Confucius / Karel L. van der Leeuw
Auteur
Karel Van der Leeuw
Langue
Néerlandais
Édition
2
Éditeur
Amsterdam: Ambo, 2010 | Autres éditions
195 p.
ISBN
9789026318054 (paperback)
Placing suggestion
215 (SISO) Oosters denken ; Confucianisme - Taoïsme (ZIZO)

Disponibilité dans les bibliothèques flamandes

Disponible plus de 28 fois dans les bibliothèques flamandes

Commentaires

In dit tweede deel in de nieuwe Ambo-reeks over 'Oosterse filosofie' gaat Karel van der Leeuw heel systematisch te werk in zijn poging het confucianisme zo bevattelijk mogelijk uit te leggen. Dat merk je reeds in de inleiding wanneer hij het Chinese denken situeert t.o.v. het Indische en het christelijke. Hij stipt gelijkenissen en verschillen aan in de beleving van hun rituelen, institutionele organisatie en constructie van hun wereldbeeld. Het eerste hoofdstuk situeert het confucianisme tegenover de achtergronden van de grote Chinese dynastieën, de machtsstrijd, maar ook de intellectuele ontwikkelingen. Pas daarna treedt Confucius op de voorgrond. De auteur wijst onmiddellijk op het bestaan van twee beelden over deze Chinese wijsgeer. Het ene is omgeven met legenden, nochtans gebaseerd op een biografie en een historische schets van de Chinese oudheid uit de eerste eeuw v.C. Het andere is waarheidsgetrouwer en haalt zijn spaarzame gegevens uit oudere kronieken en opgetekende gesprekk…Lire la suite
De constatering dat zich een grote behoefte aan spiritualiteit aandient, is gerechtvaardigd. Daarbij valt ook op te merken dat er een groot publiek is dat zich interesseert in de oosterse wijsbegeerte. Het boek van Karel van der Leeuw over confucianisme kan in deze behoefte voorzien. De auteur geeft een heldere en goed toegankelijke inleiding in de leer van Confucius (551-479 v.Chr.), waarbij de geschiedenis en de denkbeelden van deze leer de volle aandacht krijgen. In het Confucianisme staat de innerlijke vorming van het individu voorop. Dit centraal stellen van het individu leidt echter niet tot het modernistische individualisme dat op zijn beurt immers weer kan leiden tot egoïsme. De leer is erop gericht het individu ervan bewust te maken dat het deel uit maakt van de grotere verbanden van de familie, de maatschappij en de staat. Het confucianisme kan ons helpen een helder inzicht te verkrijgen over wat er mis is in onze samenleving zonder dat het daarvoor een pasklare oplossing bi…Lire la suite