Het leven van de gegoede Britse familie McCosh en hun buren verandert enorm door en na de Eerste Wereldoorlog.
Titre
Het stof dat van dromen valt
Auteur
Louis De Bernières
Traducteur
Auke Leistra Atty Mensinga
Langue
Néerlandais
Langue originale
Anglais
Titre original
The dust that falls from dreams
Éditeur
Amsterdam: De Arbeiderspers, [2017] | Autres éditions
583 p.
ISBN
9789029514842 (ISBN sticker, paperback)

Plusieurs formats:

Formats accessibles:
Plusieurs langues:

Disponibilité dans les bibliothèques flamandes

Commentaires

Deze lijvige roman behelst het leven van een redelijk welvarend Engels gezin met vier dochters gedurende het eerste kwart van de twintigste eeuw, samen met dat hun van beide buurgezinnen met in totaal vijf jongens. De bepalende gebeurtenis in die periode is natuurlijk de Eerste Wereldoorlog: de jongens nemen dienst en komen in de loopgraven of bij de luchtmacht terecht, de meisjes worden verpleegster of proberen zich op andere wijze nuttig (of niet) te maken. In de tijd daarna blijkt pas hoezeer eenieder door de oorlog veranderd is en hoe de overlevenden moeten omgaan met het verlies van de gesneuvelden. Hun verliefdheden, hun maatschappelijke carrières en hun persoonlijke problemen vormen daarbij een onontwarbaar geheel. Uitgebreide familiekroniek met enerzijds een groot aantal personages die op knappe wijze allemaal uitgebreid aan bod komen, anderzijds een indringend portret van de gruwelen van de loopgravenoorlog. Knap geschreven en duidelijk doorvoeld, maar ook wel braaf omdat ech…Lire la suite