Livre
Néerlandais

De innerlijke ervaring : essays over waarneming, beeld en geheugen

De innerlijke ervaring : essays over waarneming, beeld en geheugen

Essays over de essentie van de moderne mystiek-innerlijke ervaring op het grensvlak tussen literatuur, filosofie, beeldende kunst en film.
Titre
De innerlijke ervaring : essays over waarneming, beeld en geheugen
Auteur
Maarten Van Buuren
Langue
Néerlandais
Éditeur
Groningen: Historische Uitgeverij, 2007
167 p. : ill.
ISBN
9789065544735 (paperback)
Placing suggestion
700.6 (SISO) Kunst ; Kunst (ZIZO)

Disponibilité dans les bibliothèques flamandes

Disponible plus de 4 fois dans les bibliothèques flamandes

Commentaires

Sinds Nietzsches noodkreet "God is dood" zoeken 20e-eeuwse filosofen en kunstenaars via het denken of de kunst naar een innerlijke ervaring die dat verlies goedmaakt. Maarten van Buuren traceert in de tien essays die in deze bundel zijn samengebracht hun zoektocht naar een nieuwe ervaring die mens en werkelijkheid verbindt. Uitgangspunt vormen soms eigen belevenissen: een extatisch gevoel bij het kijken naar het Panorama Mesdag in Den Haag, een onverhoedse confrontatie met geweld, een herinnering aan wat er na de oorlog gebeurd is met de 'moffenmeiden'... Vooral echter baseert Van Buuren zich op zijn jarenlange omgang met de grote schrijvers en denkers van het modernisme. Hij schrijft over huivering en verleiding in de kunst en ontvouwt zes variaties op wraak. In het kernstuk 'Verlangen naar extase' belicht hij het denken van Georges Bataille: de ervaring als doodservaring, de rol van transgressie en het offer, en de voorstelling waarmee we het beleven onder controle brengen: "Elk bli…Lire la suite
Bundeling van merendeels eerder verschenen essays (1993-2004) van de auteur/hoogleraar Franse letterkunde/vertaler met als rode draad zijn persoonlijke zoektocht naar de essentie van de moderne mystiek-innerlijke ervaring op het grensvlak tussen filosofie, literatuur, beeldende kunst en film. De samenhang hierin tussen waarneming, beeld en geheugen verkent hij op een grondige, toegankelijke, heldere, diepgaande en persoonlijke wijze. Het eerste deel behandelt de grensoverschrijdende ervaring (via onder meer geweld, wraak en extatisch verlangen). Het tweede deel bevat essays over drie literaire 'mystici zonder god': Robert Musil (mystiek), Paul Valéry (taal, kunst en geheugen) en Marcel Proust (een schitterende exercitie over de samenhang van beelden en bewustzijn, gepersonificeerd in zijn epiloog). In het laatste deel belicht hij 'de schoonheid van het onvolmaakte': het verval van het kunstwerk, de Christusnavolging van Van Gogh en de kladjes van de dichter Achterberg. Andere pluspunt…Lire la suite