Livre audio
Néerlandais

Wenken voor het goede leven : een hoorcollege over 2500 jaar deugdethiek, van Aristoteles tot Nussbaum

Maarten Van Buuren (auteur), Joep Dohmen (auteur)

Wenken voor het goede leven : een hoorcollege over 2500 jaar deugdethiek, van Aristoteles tot Nussbaum

Genre:
Wenken voor het goede leven
Wij zijn vrij om te worden wie we willen zijn en ons leven zelf vorm te geven. Maar hoe vul je die vrijheid in en wat is goed leven? Daarvoor is een nieuwe moraal nodig die niet dogmatisch is. Van oudsher behandelt de deugdethiek de moraal in termen van deugdelijkheid en voortreffelijkheid. Het gaat daarbij om het excelleren als persoonlijkheid. Deugdethiek biedt h
Sujet
Ethiek
Titre
Wenken voor het goede leven : een hoorcollege over 2500 jaar deugdethiek, van Aristoteles tot Nussbaum
Auteur
Maarten Van Buuren Joep Dohmen 1949-
Langue
Néerlandais
Éditeur
Den Haag: Home Academy, 2013
10 cd's + tekstboekje (27 p.)
Durée
10 x ca. 70 min.
ISBN
9789085301103 (box)
Placing suggestion
170 (SISO) Filosofie ; Ethiek (ZIZO)

Disponibilité dans les bibliothèques flamandes

Disponible plus de 12 fois dans les bibliothèques flamandes

Commentaires

Hoorcollege op tien cd's van ieder circa zeventig minuten door Maarten van Buuren en Joep Dohmen over de deugdethiek. Deze filosofisch-ethische theorie staat voor een goed leven waarin de mens zijn deugden ontwikkelt en toont in handelingen. Door de eeuwen heen werd hier anders over gedacht. Aristoteles geldt als de grondlegger van de deugdethiek. Volgens zijn leer wordt een mens gelukkiger naarmate zijn leven gaandeweg beter lukt. Het college eindigt met Martha Nussbaum. De kwetsbaarheid van de mens staat in haar visie centraal. Moraal, wetenschap en politiek hebben de taak de kwetsbare mens te beschermen. Je zou kunnen zeggen dat Nussbaum de deugdethiek van Aristoteles heeft aangepast en herzien voor de moderne liberale gemeenschap van vrije individuen. Maarten van Buuren is hoogleraar moderne Franse Letterkunde en Joep Dohmen hoogleraar Wijsgerige en praktijkgerichte Ethiek. Beiden hebben een plezierige stem om naar te luisteren. Dohmen geeft zakelijker college dan Van Buuren die o…Lire la suite

Suggestions