Livre
Néerlandais

Politiek : een inleiding in de politieke wetenschappen

Marc Hooghe (auteur), Kris Deschouwer (auteur)

Politiek : een inleiding in de politieke wetenschappen

Politiek bepaalt voor een belangrijk deel ons dagelijks leven: van eenvoudige verkeersregels, tot de vraag wie er toegang krijgt tot onderwijs of gezondheidszorg. Dit handboek reikt de instrumenten aan voor de wetenschappelijke studie van het politieke bestel. Het boek beoogt een brede kennismaking met de politiek; van de politieke filosofie, de empirische studie van politiek gedrag tot een korte
Titre
Politiek : een inleiding in de politieke wetenschappen
Auteur
Marc Hooghe Kris Deschouwer
Langue
Néerlandais
Édition
Zesde volledig geactualiseerde druk
Éditeur
Den Haag: Boom Bestuurskunde, 2020 | Autres éditions
364 p. : ill.
ISBN
9789462907478 (paperback)
Placing suggestion
330.4 (SISO) Politiek ; Politiek (ZIZO)

Disponibilité dans les bibliothèques flamandes

Disponible plus de 13 fois dans les bibliothèques flamandes

Commentaires

De ambitie van de auteurs in deze vijfde druk is het belang van politiek in de hedendaagse samenleving aan te tonen. Dat gebeurt door bouwstenen voor de wetenschappelijke bestudering van de politiek aan te reiken. Daarbij is ook aandacht voor historische en filosofische concepten. Het boek hanteert een vergelijkende benadering: uitleg van sleutelbegrippen vindt onder andere plaats aan de hand van voorbeelden in andere landen. Het slothoofdstuk gaat over de Europese Unie. In deze vijfde druk is de inhoud aangepast aan de uitkomsten van het meest recente onderzoek en zijn de voorbeelden geactualiseerd. Een bemerking is dat concepten waar burgerbetrokkenheid een belangrijke rol in of bij speelt, zoals nudging, processen van burgerparticipatie en draagvlakvorming, minder aan bod komen. De nadruk ligt op de institutionele factoren. Bij elkaar is het een standaardwerk, dat goed leesbaar is en ook herkenbaar de eigen opvattingen van de auteurs weerspiegelt. Met een literatuurlijst en trefwoo…Lire la suite

Suggestions