Livre
Néerlandais

De opleiding tot redenaar

Keuze uit het handboek voor de welsprekendheid van de Romeinse redenaar (ca. 40-95/100 n.Chr.).
Titre
De opleiding tot redenaar / Quintilianus ; vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Piet Gerbrandy
Auteur
Marcus Fabius Quintilianus
Traducteur
Piet Gerbrandy
Langue
Néerlandais
Langue originale
Latin
Titre original
Institutio oratoria
Éditeur
Groningen: Historische Uitgeverij, 2015 | Autres éditions
763 p.
ISBN
9789065544230 (hardback)
Placing suggestion
153.3 (SISO) Filosofen ; Filosofen (ZIZO)

Plusieurs langues:

Disponibilité dans les bibliothèques flamandes

Disponible plus de 21 fois dans les bibliothèques flamandes

Commentaires

Na een loopbaan als advocaat en hoogleraar in de welsprekendheid schreef Quintilianus in 94-95 n.C. zijn ervaringen neer in zijn Institutio oratoria. Toen was er in Rome (onder de keizers) geen plaats meer voor politieke welsprekendheid, maar in de rechtspraak bleef de retorica een grote rol spelen. Hij behandelde de retorica volledig en toetste de theorie aan de praktijk. Hij liet de opleiding van de redenaar al in de wieg beginnen en besprak zijn loopbaan tot en met de activiteiten na zijn pensionering.
De hier vertaalde fragmenten gaan vooral over de inleiding, de uiteenzetting van de feiten, de bewijsvoering en het besluit van een gerechtelijke rede. Verder zijn er nog passages over de verwoording, de mnemotechniek en de voordracht. Quintilianus wijst erop dat de inleiding de toehoorder welwillend, aandachtig en geïnteresseerd moet stemmen en dat de uiteenzetting van de feiten helder, bondig en waarschijnlijk moet zijn, maar ook reeds emoties mag opwekken (hoewel die no…Lire la suite
Dit mooi uitgegeven, vuistdikke boek bevat de volledige vertaling van de 'Institutio Oratoria' van de Romeinse redenaar Quintilianus (eerste eeuw na Christus). In dit werk, dat Quintilianus oorspronkelijk voor zijn opgroeiende zoon schreef, voert hij de lezer door de gehele opleiding van jong kind tot redenaar. Naast een overzicht van de Romeinse retorica geeft het werk inzicht in het Romeinse onderwijs en in de opvattingen van een bekwaam pedagoog (Quintilianus was de eerste Romeinse 'professor in de retorica'). De vertaling van de hand van de bekende classicus en dichter Piet Gerbrandy is uitstekend en leest zeer plezierig. Een goede inleiding, register, glossarium (uitleg van de voornaamste retorische begrippen) en voetnoten maken de tekst ook voor de niet-ingevoerde lezer zeer goed te volgen.

Suggestions

Publications sur cette œuvre dans la bibliothèque