Livre
Néerlandais

Spiegelbeeld : reflecties bij 25 jaar vrouwengeschiedenis

Marga Altena (éditeur intellectuel)

Spiegelbeeld : reflecties bij 25 jaar vrouwengeschiedenis

Dans la série:
Dit jubileumnummer van het 'Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis' bevat bespiegelingen op 25 jaar vrouwengeschiedenis. Hoe heeft dit vakgebied zich in deze jaren ontwikkeld en hoe zal de toekomst van de vrouwengeschiedenis eruit zien? Wat is haar invloed geweest op de mainstream-geschiedschrijving, op de kunstgeschiedenis en op het onderwijs? Zowel theorie als praktijk van de gendergeschiedenis komen
Titre
Spiegelbeeld : reflecties bij 25 jaar vrouwengeschiedenis / red. Marga Altena ... [et al.]
Éditeur intellectuel
Marga Altena
Langue
Néerlandais
Éditeur
Amsterdam: Aksant, 2005
198 p. : ill.
ISBN
90-5260-179-8
Placing suggestion
315 (SISO)

Disponibilité dans les bibliothèques flamandes

Disponible plus de 1 fois dans les bibliothèques flamandes

Commentaires

Een jaarboek over vrouwengeschiedenis is iets helemaal anders dan een bijdrage over de geschiedenis van vrouwen. Bij vrouwengeschiedenis wordt nagedacht over de vraag in hoeverre het ontbreken van aandacht voor vrouwen en voor de man-vrouwverhouding de hele geschiedschrijving als vakgebied, zowel theoretisch als qua kennisvergaring, beïnvloed heeft. Dat heeft men aan Nederlandse universiteiten, hogescholen en zelfs in het middelbaar onderwijs (in tegenstelling met de Vlaamse) al heel vroeg begrepen: 25 jaar geleden kwamen er onder druk van de feministische beweging gespecialiseerde vakgebieden, handboeken, tijdschriften, scripties en doctoraten die de geschiedenis bekeken vanuit een feministisch perspectief. De laatste jaren is dit geëvolueerd naar het genderperspectief.

Vandaag ligt er een jaarboek voor om dit 25-jarig jubileum op een gepaste manier te vieren, d.w.z. met uitmuntende bijdragen van historici, kunsthistorici, geschiedenisdocenten, literatoren. Op een zeer kritisc…Lire la suite
Dit is nummer 25 van het 'Jaarboek voor vrouwengeschiedenis'; dit jubileumnummer is gewijd aan een terugblik op, evaluatie van en toekomstmogelijkheden van de vrouwengeschiedenis. Zo wordt de redactie van het eerste jaarboek geïnterviewd, geven docenten hun oordeel over vrouwengeschiedenis in de klas, en zijn er enkele artikelen, bijvoorbeeld over 'mannenstudies' en de biografische aanpak, die naar de toekomst wijzen. De algemene toon is somber: is er wel wat bereikt en waar moet het heen? De jaarboeken zijn als serie interessant en leesbaar, maar dit nummer is weinig overtuigend. De bijdragen variëren van journalistieke stukken tot moeilijk leesbare theoretische, en hebben weinig onderlinge samenhang. Het is alsof de redactie de in het nummer gestelde vraag of het jaarboek niet opgeheven zou moeten worden al met ja heeft beantwoord.