Livre
Néerlandais

Tussen arena en netwerk : leefbaarheid en draagvlak bij de lokale opvang van asielzoekers

Tussen arena en netwerk : leefbaarheid en draagvlak bij de lokale opvang van asielzoekers

Titre
Tussen arena en netwerk : leefbaarheid en draagvlak bij de lokale opvang van asielzoekers / Marja Gastelaars, Karin Geuijen, Janneke van der Horst ... [et al.]
Auteur
Marja Gastelaars Karin Geuijen Janneke Van der Horst
Langue
Néerlandais
Éditeur
Amsterdam: SWP, 2002
270 p.
ISBN
90-6665-463-5 (paperback)
Placing suggestion
313.2 (SISO) Sociale groepen ; Migranten (ZIZO)

Disponibilité dans les bibliothèques flamandes

Disponible plus de 2 fois dans les bibliothèques flamandes

Commentaires

Verslag van een onderzoek naar de kwaliteit van verschillende vormen van lokale opvang van asielzoekers. Een onderzoeksreden was de grote spreiding en verscheidenheid aan opvanglokaties. Tegen de achtergrond van de asielprocedures en alle beperkingen die daaruit voortvloeien, is gekeken naar het leven rond de lokatie en naar de bezigheden buitenshuis. De onderzochte lokaties zijn: opvang in een klooster en in een oude villa, het verspreid wonen over een dorp en wat buurtschappen en een gemeentelijk netwerk voor zelfredzame asielzoekers. De vele betrokkenen in de omgeving van deze vier lokaties, zoals personen uit het onderwijs, maatschappelijk werk enzovoort, de bewoners zelf en de medewerkers zijn uitgebreid geïnterviewd. Een van de uitkomsten is dat de verhouding met buurt en buren varieerde in al deze vormen van opvang, namelijk van afstandelijk wantrouwen tot vertrouwde vreemden in het dorp. Andere thema's die aan de orde komen, zijn zelfredzaamheid, sociale relaties en sociaal-cu…Lire la suite