Livre
Néerlandais
Plusieurs formats
Formats accessibles:

Waarom we willen wat we willen : de invloed van de evolutie op wat we kopen, wat we doen, wie we graag zien en wie ...

Mark Nelissen (auteur)

Waarom we willen wat we willen : de invloed van de evolutie op wat we kopen, wat we doen, wie we graag zien en wie ...

Sinds Darwin weten we dat de wortels van ons gedrag terug te vinden zijn in een ver oerverleden Op basis van een vruchtbare samenwerking met experts op allerlei terreinen beschrijft Mark Nelissen de invloeden van dat grijze verleden op wat we dagelijks doen: dingen kopen en consumeren, de liefde bedrijven en ons voortplanten, ruzie maken en oorlog voeren... Een echte eye-opener Sinds Darwin w
Titre
Waarom we willen wat we willen : de invloed van de evolutie op wat we kopen, wat we doen, wie we graag zien en wie we zijn
Auteur
Mark Nelissen
Langue
Néerlandais
Éditeur
Tielt: Lannoo, 2004
472 p.
ISBN
90-209-5720-1 9789020957204
Placing suggestion
600.1 (SISO) Psychologie ; Menselijk gedrag (ZIZO)

Plusieurs formats:

Formats accessibles:

Disponibilité dans les bibliothèques flamandes

Disponible plus de 41 fois dans les bibliothèques flamandes

Commentaires

Waarom houden we zo van een stevige portie koffiekletsen? Wel, zou een evolutionair psycholoog zeggen, omdat een goed groepsgevoel overlevingswaarde had voor onze prille mensensoort. Binnen dit vakgebied wordt de adaptieve waarde van ons modern gedrag, zij het taal, seksualiteit, oorlog of religie, gekaderd binnen het oeroude landschap waarin onze prille soort evolueerde. Het is een discipline die de mens onttroont. Ook wij zijn onderhevig aan de mechanismen van natuurlijke selectie, net als de andere levensvormen. De evolutionaire psychologie is echter onderhevig aan felle kritiek. Iedereen kan één of andere overlevingswaarde verzinnen voor dees of geen gedrag, kunst is om reproductieve voordelen ook in tastbare cijfers te meten. En daar blijft de evolutionaire psychologie vaak in gebreke. Verder waarschuwde Darwin zelf ervoor natuurlijke selectie niet als enige drijvende kracht in de evolutie te aanroepen. Mark Nelissen, professor biologie aan de Antwerpse Universiteit, verklaart he…Lire la suite
Deze bloemlezing bevat bijdragen vanuit verschillende disciplines over de invloeden van de evolutie op ons gedrag. Darwinisme zoekt naar de bron van levende dingen. Eerder richtte Darwinisme zich vooral op de evolutie van diersoorten. De mens is een levend wezen, dus zijn essentie wordt ook geraakt door Darwins theorie. Onderwerpen die vanuit deze invalshoek worden belicht, zijn: consumptie, emoties, psychopathologie, verliefdheid, wraak, taal, oorlogsvoering, sociologie en het gedrag van mannen en vrouwen. De invloed van de evolutie op aspecten van menselijk gedrag worden hierdoor belicht en overdacht. De redacteur is gedragsbioloog aan de universiteit van Antwerpen. Het boek bevat bijdragen van deskundigen uit disciplines als filosofie, communicatiewetenschap, wijsbegeerte, psychologie, moraalwetenschap en sociologie. Het boek is gericht op lezers die de visie op zichzelf willen uitbreiden. De benadering is wetenschappelijk, evenals het taalgebruik.