Livre
Néerlandais

Identiteit en differentie

Martin Heidegger (auteur)

Identiteit en differentie

Dans la série:
Twee voordrachten van de Duitse filosoof (1889-1976) uit 1957 met vertaling en toelichting.
Titre
Identiteit en differentie
Auteur
Martin Heidegger
Langue
Néerlandais
Éditeur
Amsterdam: Boom, 2001
96 p.
Note
Nederlandse en Duitse tekst Vert. gebaseerd op : Identitat und Differenz
ISBN
90-5352-622-6
Placing suggestion
157.3 (SISO) Filosofen ; Filosofen (ZIZO)

Disponibilité dans les bibliothèques flamandes

Disponible plus de 7 fois dans les bibliothèques flamandes

Commentaires

Deze editie bundelt twee voordrachten uit 1957: Der Satz der Identität en Die onto-theo-logische Verfassung der Metaphysik. Beide teksten, die in een worsteling met Hegel nog eens alle thema's uit de 'latere' Heidegger te berde brengen, werden door Heidegger zelf gebundeld omwille van hun onderlinge verwevenheid. De eerste lezing handelt over de verhouding tussen denken en zijn, de tweede over de verhouding eindigheid-oneindigheid (of absolute), met als belangrijke vraag hoe God in de filosofie is gekomen. Hier komt tevens de tegenpool van de identiteit, nl. de differentie ter sprake. Zo werd deze tweede tekst een rechtstreekse basis voor het Franse differentiedenken, dat zich helemaal in het postmetafysische situeert. De differentie die bij Heidegger speelt, is het verschil tussen 'zijn' en 'zijnden': een ding valt niet restloos samen met het bestaan ervan. Het bestaan werd gereduceerd tot een (al dan niet triviale) eigenschap als aanwezigheid en het zijn werd vereenze…Lire la suite
Dit boekje bevat twee lezingen door de Duitse filosoof Heidegger (1889-1976) gehouden in 1957. Zij zijn nauw met elkaar verweven. Voor een begrip van Heidegger zijn ze van groot belang. In 'het identiteitsbeginsel' treffen wij een reflectie aan op de wijsgerige traditie: slechts door ons te wenden tot het reeds gedachte kunnen wij iets gaan vermoeden van hetgeen ongedacht is gebleven maar nog gedacht moet worden. Dat ongedachte brengt Heidegger ter sprake in 'de onto-theo-logische structuur van de metafysica'. Hier tracht hij aan te tonen waarom en hoe God in de filosofie is gekomen. In deze uitgave is vanwege het subtiele karakter van Heideggers taalgebruik gekozen voor een tweetalige editie. De Heidegger-kenner Samuel IJsseling verzorgt de vertaling. In zijn nawoord noemt hij deze teksten 'het moeilijkste maar misschien ook wel het belangrijkste van wat (...) Heidegger heeft gepubliceerd).' Aanbevolen aan degenen die reeds eerder grondig kennis hebben gemaakt met Heidegger. Kleine d…Lire la suite

À propos de Martin Heidegger

Suggestions