Livre
Néerlandais
Plusieurs formats
Formats accessibles:

Bijna een Amerika : gedichten

Max Temmerman (auteur)

Bijna een Amerika : gedichten

Max Temmerman (auteur)
In knappe, verhalende verzen beschrijft Max Temmerman wat er overblijft als een moeder sterft. Want hoe krachtig ook de dood, het leven zelf blijft krachtiger.
Sujet
Verlies
Titre
Bijna een Amerika : gedichten
Auteur
Max Temmerman 1975-
Langue
Néerlandais
Édition
2
Éditeur
Antwerpen: Vrijdag, 2014 | Autres éditions
57 p.
ISBN
9789460012143 (paperback)

Plusieurs formats:

Formats accessibles:

Disponibilité dans les bibliothèques flamandes

Disponible plus de 50 fois dans les bibliothèques flamandes

Commentaires

Tussen dag en nacht

Max Temmerman confronteert licht en duister inBijna een Amerika. Het is geen bundel van louter zwart; de dichter beveelt ons aan in polaroidkleuren te leven.

Max Temmerman is de dichter van wat in het Frans 'l'heure bleue' wordt genoemd, het onderdeel van de schemering net na zonsondergang. Zelf noemt hij die tijd in de titel van een gedicht 'Het uur donkerblauw'. En inderdaad: er vindt in deze poëzie om de haverklap een confrontatie plaats tussen licht en duister. De dichter trekt op zoek naar het moment waarin hij verleden en toekomst kan verenigen: 'Ik probeer deze straat onder ogen te komen/ en als een toekomstige herinnering op te slaan/ in dit ene moment.' Het is geen geringe opdracht. Het lijkt wel alsof er hier naar gestreefd wordt aan het moment eeuwigheidswaarde toe te kennen.

Het licht en de duisternis. Eerst de duisternis.Bijna een Amerika, zo heet Temmermans dichtbundel, vangt aan met een lang episch gedicht dat een queeste in het holst van de nacht beschrijft. De dichter voert een persoon in een auto op en dirigeert hem met allerlei instructies door de stad, maakt daarbij een register op van wat hij allemaal te zien …Lire la suite

Een wagen raast door de straten, op weg naar een stervende. Terwijl de chauffeur zichzelf aanspoort om sneller en sneller te rijden, wordt de weg steeds bossiger, donkerder en surreëler. In het openingsgedicht van Bijna een Amerika rijden we een wereld binnen vol gewone dingen die plots niet meer vertrouwd aanvoelen. Stemmen doemen op uit het niets, bomen versperren de weg, buizerds begluren de auto met een kritische blik. Of hoe het vooruitzicht van het overlijden van een geliefde je blik op de wereld in één oogopslag kan veranderen. Rouw: deze bundel loodst ons, heel open en direct, doorheen alle aspecten en fases.
Aanvankelijk lijkt het heel moeilijk om het verdriet onder woorden te brengen. De dichter raakt niet verder dan enkele algemene termen, zoals in ‘Blauwdrukken’, een gedicht waarin een moeder afscheid neemt van haar geliefden: 'Hoe ze er de tijd voor nam: kijk daar, zie, / een seizoen ruimt plaats voor een volgend seizoen.' Toch is het verlangen om te praten a…Lire la suite
Max Temmerman (1975) is een Vlaamse dichter, theaterproducent/directeur en regisseur. Zijn debuutbundel 'Vaderland' (2011) werd genomineerd voor de C. Buddingh'-prijs. 'Bijna een Amerika' is een bundel zintuiglijke poëzie, waarin op zeer toegankelijke wijze de waarneembare wereld van alledag tot beleving wordt gemaakt, een wereld waarin verlies, vergankelijkheid, het voortrazen van de tijd en het af en toe vinden van een glimp van hoop of troost in liefde en vriendschap centraal staan. Temmermans taal maakt gevoelens tastbaar en concreet, het tijdelijke en persoonlijke wordt ontijdelijk en algemeen. Zijn beeldende en muzikale taal is spannend, ontroerend, soms humoristisch, bijna altijd weemoedig en hoogst origineel. Een volmaakte bundel vol moderne klassiekers.