Livre
Néerlandais

Mencius

Meng Tse (auteur), Karel Van der Leeuw (traducteur)

Mencius

Meng Tse (auteur), Karel Van der Leeuw (traducteur)
Vertaling met inleiding en commentaar van het werk van de confucianistische filosoof (ca. 330 v.Chr.).
Titre
Mencius / Mencius ; inleiding, vertaling en commentaar door Karel L. van der Leeuw
Auteur
Meng Tse
Traducteur
Karel Van der Leeuw
Langue
Néerlandais
Langue originale
Chinois
Éditeur
Budel: Damon, © 2020 | Autres éditions
254 p. : ill.
ISBN
9789463402408 (paperback)
Placing suggestion
158.1 (SISO) Oosters denken ; Confucianisme - Taoïsme (ZIZO)

Disponibilité dans les bibliothèques flamandes

Disponible plus de 13 fois dans les bibliothèques flamandes

Commentaires

Dit is de eerste en tevens ook enige rechtstreekse Nederlandse vertaling van het boek Mencius, genoemd naar de vroege Chinese filosoof Mencius (ca. 371-289) of Mengzi, wat 'meester Meng' betekent. Het boek bestaat grotendeels uit gesprekken van Mencius met koningen, leerlingen of rivalen, en in mindere mate uit losse spreuken van de meester. Het werd wellicht samengesteld door de oude meester zelf, samen met enkele van zijn leerlingen. De grote commentator uit de tweede eeuw na onze jaartelling, Zhao Qi, verdeelde het boek in 14 rollen. Op die manier trotseerde het de Chinese geschiedenis, wat in westerse vertalingen doorgaans neerkomt op zeven hoofdstukken, telkens opgesplitst in deel A en B. De eerste delen (van 1A tot 3A) van de Mencius lijken relatief chronologisch te zijn en volgen meester Meng tijdens opeenvolgende audiënties bij koningen en hertogen, die hij gevraagd en ongevraagd van advies dient. De rest van het boek (van deel 3B tot 7B) vertolkt ideeën zonder veel biografisc…Lire la suite
Er bestaan weinig directe vertalingen van Chinese filosofische werken in het Nederlands. In deze inleiding en Nederlandse vertaling van 'de Mencius' wordt een weergave gegeven van de gesprekken met de Chinese confucianistische filosoof Mengzi (circa 330 v.Chr.). Dit levendige en interessante werk wordt wel gezien als het hoofdwerk van de confucianistische school. 'De Mencius' heeft een grote en belangrijke invloed gehad op de Chinese filosofie en het Chinese denken in het algemeen. Naast een gedegen inleiding, die inzicht geeft in de tijdsperiode en het denken in de tijd van Mencius, worden vele uitspraken en dialogen met verschillende hoogwaardigheidsbekleders weergegeven. Bevat voetnoten, een appendix, een uitgebreide bibliografie en een index van Chinese namen. Citaten zijn opgenomen in een cursief lettertype. Geschikt voor een universitair geschoold lezerspubliek en geïnteresseerden in de Oosterse filosofie, met name in het Taoïsme, met een hoog opleidingsniveau. Verzorgde, gebond…Lire la suite