Het bewogen levensverhaal van de overgrootmoeder (1856-1953) van de schrijfster.
Titre
Altijd roomboter
Auteur
Nelleke Noordervliet
Narrateur
Maria Verfallie  (inlezer)
Langue
Néerlandais
Distributor
Brussel: Luisterpunt, 2005
1 cd
Durée
7:40
Éditeur original
Augustus
Note
Stem: Vrouw Vlaamse stem

Plusieurs formats:

Formats accessibles:

Disponibilité dans les bibliothèques flamandes

Commentaires

Engelbertha Wiggelaaar, geboren 1856, groeit op in een burgerweeshuis in Arnhem. Als zij 20 jaar is, werkt ze als dienstbode en wordt bezwangerd door de heer des huizes. Het kind is zwak en overlijdt kort na de geboorte. Een paar jaar later komt ze in dienst van dezelfde heer en na enige tijd raakt ze weer zwanger. Het kind is gezond en nu treft Engelbertha een lieve man die haar wil trouwen. Hij is zilversmid en samen krijgen ze twaalf kinderen. Het leven van Engelbertha is tekenend voor vrouwen in die tijd. Er waren nauwelijks keuzemogelijkheden voor een vrouw en het grote gezin overspoelde haar eigen identiteit. De schrijfster van dit boek heeft het leven van haar overgrootmoeder gereconstrueerd aan de hand van feiten en geschiedkundige gegevens op het gebied van maatschappelijke en politieke ontwikkelingen in Nederland. Op deze wijze ontstaat een beeld van hoe dat leven mogelijk was. Het boek geeft een aardig tijdbeeld en geeft inzicht in de manier waarop in die tijd geleefd werd…Lire la suite

Suggestions