Livre
Néerlandais
Plusieurs formats
Formats accessibles:
Het bewogen levensverhaal van de overgrootmoeder (1856-1953) van de schrijfster.
Titre
Altijd roomboter
Auteur
Nelleke Noordervliet
Langue
Néerlandais
Éditeur
Amsterdam: Uitgeverij Augustus, 2018 | Autres éditions
203 p.
ISBN
9789045037028 (paperback)

Plusieurs formats:

Formats accessibles:

Disponibilité dans les bibliothèques flamandes

Disponible plus de 14 fois dans les bibliothèques flamandes

Commentaires

Met haar nieuwe roman levert Nelleke Noordervliet een mooie, boeiende en op heel wat momenten aangrijpende bijdrage tot het in kaart brengen van haar eigen familiegeschiedenis. In haar 'Woord Vooraf' geef ze meteen de richting aan waarin ze zich met Altijd roomboter begeeft: "Ik heb het leven van mijn overgrootmoeder aan de vergetelheid willen ontrukken, en beschrijven niet zozeer wie zij 'nu eigenlijk was', maar 'wie zij geweest zou kunnen zijn'." Heel het boek door, met vaak terugkerende bedenkingen over het schrijven zelf, beweegt Noordervliet zich in het grensgebied tussen fictie en werkelijkheid. Aan de ene kant is er haar onderzoek van de gemeentelijke archieven om zo het officiële, ambtelijk geboekstaafde spoor van haar overgrootmoeder te volgen, maar even vaak moet zij blinde vlekken zelf gaan invullen: "Wat ik nastreef heeft wel degelijk behoefte aan meer dan historische feiten en data, zelfs aan meer dan historische beschouwingen en interpretaties van de periode waari…Lire la suite
Engelbertha Wiggelaar, geboren 1856, groeit op in een burgerweeshuis in Arnhem. Als zij twintig jaar is, werkt ze als dienstbode en wordt bezwangerd door de heer des huizes. Het kind is zwak en overlijdt kort na de geboorte. Een paar jaar later komt ze in dienst van dezelfde heer en na enige tijd raakt ze weer zwanger. Het kind is gezond en nu treft Engelbertha een lieve man die haar wil trouwen. Hij is zilversmid en samen krijgen ze twaalf kinderen. Het leven van Engelbertha is tekenend voor vrouwen in die tijd. Er waren nauwelijks keuzemogelijkheden voor een vrouw en het grote gezin overspoelde haar eigen identiteit. Nelleke Noordervliet (1945) heeft het leven van haar overgrootmoeder gereconstrueerd aan de hand van feiten en geschiedkundige gegevens op het gebied van maatschappelijke en politieke ontwikkelingen in Nederland. Op deze wijze ontstaat een beeld van hoe dat leven mogelijk was. Het boek geeft een aardig tijdbeeld en geeft inzicht in de manier waarop in die tijd geleefd w…Lire la suite