Livre
Néerlandais

Wat voel ik?

Oscar Brenifier (auteur), Serge Bloch (dessinateur), Kolet Janssen (adaptateur)
Aan de hand van vragen over o.a. jaloezie, verliefdheid, vriendschap en ruzie word je aangezet om over gevoelens na te denken. Met gekleurde tekeningen. Onder begeleiding vanaf ca. 7 tot 12 jaar.
Titre
Wat voel ik? / Oscar Brenifier ; bew. Kolet Janssen ; met ill. van Serge Bloch
Auteur
Oscar Brenifier
Dessinateur
Serge Bloch
Adaptateur
Kolet Janssen
Langue
Néerlandais
Langue originale
Français
Titre original
Les sentiments, c'est quoi ?
Édition
Herwerkte versie
Éditeur
Antwerpen: Davidsfonds /Infodok, 2020 | Autres éditions
95 p. : ill.
ISBN
9789002270628 (paperback)
Placing suggestion
110 (SISO) Geloven - Denken (ZIZO)

Disponibilité dans les bibliothèques flamandes

Disponible plus de 250 fois dans les bibliothèques flamandes

Commentaires

Heeft u wel eens een glimp opgevangen van het tv-programma 'The nanny'? Niet de hilarische Amerikaanse sitcom, maar het programma waar een opvoedster als een soort deus ex machina een gezin van zichzelf komt redden? Het is een soort horrorshow voor wie onbevangen en vol goede moed een gezin wil stichten. Je wordt geconfronteerd met krijsende, wild rondschoppende kinderen en wanhopige volwassenen die de controle over hun huishouden compleet kwijt zijn. Iedereen is over zijn toeren en afgaande op de lichaamstaal van de betrokkenen wordt niemand hier gelukkig van. Een gezin is een microsamenleving en een samenleving zonder spelregels wordt een chaos.

We hebben het al lang afgeleerd om kinderen zonder meer onze wil en wensen op te leggen. Maar met de keuze voor een open communicatie hebben we wel voor een zeer veeleisende opvoedingsmethode gekozen. Wie regels en emoties bespreekbaar wil maken, moet precies weten wat die regels en emoties inhouden en welke de consequenties op korte …Lire la suite
Hoe weet je dat je ouders van je houden? Is het leuk om verliefd te zijn? Wat is het beste: alleen zijn of met vrienden? Deze rijk geïllustreerde uitgave telt zes van dergelijke ‘grote vragen’ die elk uitgewerkt zijn met stellingen en vragen die kinderen aanzetten om vanuit diverse perspectieven over de kwestie na te denken. Dat is een nieuwe opzet vergeleken bij eerdere delen in de reeks 'Filosofie voor kinderen', die waren opgebouwd rondom tegenstellingen. Het boek leent zich goed om thuis of op school samen met anderen (volwassenen) te bespreken. Jammer is wel dat de samenvatting na elke vraag het zelf denken en de eigen meningsvorming een beetje te niet doet: deze is nogal stellig en normatief. De vele stripachtige kleurenillustraties met soms grote (kinder)foto’s maken het boek toegankelijk. Deel uit de nu vierdelige serie ‘Filosofie voor kinderen’, in 2011 verschenen "Goed en kwaad' en 'Liefde en vriendschap'* en onlangs 'Wat is goed en wat is kwaad?'**. Om samen met kinderen va…Lire la suite

Wat voel ik?

Dit boekje werkt volgens hetzelfde concept als ‘Wat is goed, wat is kwaad?’ De auteur blijft Oscar Brenifier maar er is een andere illustrator, Serge Bloch. Hij maakt ook gebruik van collages naast cartoonfiguurtjes. De lay-out en de illustraties blijven even aantrekkelijk. Dit deel gaat over gevoelens. Achtereenvolgens komen aan bod: 1. \'Bewijzen van liefde\' met daarin volgende opvallende vragen: \Hoe weet je dat je ouders van je houden? Wat is het beste, straffen of uitleggen?\ De begeleidende cartoon is grappig de tekstballon zegt: \Eerst straf ik je, daarna leg ik uit waarom.\ Verder \Is liefde soms nee kunnen zeggen?\ 2. \'Jaloezie\'. De conclusie klinkt hier nogal belerend. 3. \'Ruzie\'. De leidvraag is: \Waarom maak je ruzie met de mensen van wie je houdt?\ Eén van de antwoorden: \Omdat ik stout ben.\ Hier miste ik de vraag: Wat is stout zijn? Over de vraag \'Kun je problemen altijd oplossen?\' valt heel wat te zeggen. Ook de conclusie is een doordenker. Ze luidt: \De hevigst…Lire la suite

À propos de Oscar Brenifier

CC BY 3.0 - Image by Paperopazzo

Oscar Brenifier, né le 4 septembre 1954 à Oran, est un écrivain et philosophe français.

Biographie

Oscar Brenifier a fait des études de biologie et de philosophie à l'Université d'Ottawa et soutenu une thèse de doctorat en philosophie à la l'Université Paris IV-Sorbonne.

Après avoir été professeur de philosophie dans l'enseignement secondaire, Oscar Brenifier a développé le concept de « Pratique philosophique », par une théorisation de celui-ci et par sa mise en œuvre sur le terrain. Il a élaboré une méthode basée sur la maïeutique socratique et le principe hégélien de critique interne et critique externe, qui a été développée au fil des ans au sein de l’Institut de Pratiques Philosophiques.

Il s'est engagé dans plusieurs opérations ouvrant l'accès de la philosophie à des publics variés, enfants comme adultes, en France e…En lire plus sur Wikipedia

Suggestions