Livre
Néerlandais
Plusieurs formats
Formats accessibles:

Niets dat zegt : gedichten

We weten het van horen luisteren:
hoe alles luistert, de regen naar
het gras, als van elkaar
een vermoeden, dat het was.
Hoe bomen buiten adem, wij
onbuigzaam, het onkruid, en
alles uiteindelijk luistert.
Al is er nooit iets
dat zegt.


Patricia De Martelaere (1957) is hoogleraar filosofie in Brussel en Leuven. Tot haar romans behoren Lit
Titre
Niets dat zegt : gedichten
Auteur
Patricia De Martelaere
Langue
Néerlandais
Éditeur
Amsterdam: Meulenhoff, 2002
47 p.
ISBN
90-290-7131-1

Plusieurs formats:

Formats accessibles:

Disponibilité dans les bibliothèques flamandes

Disponible plus de 50 fois dans les bibliothèques flamandes

Commentaires

Patricia de Martelaere geniet reeds geruime tijd terecht faam als een van de meest originele filosofen in het Nederlandse taalgebied. Steeds weer slaagt zij erin om met haar creatieve opstellen de lezer, zowel de geïnteresseerde amateur als de deskundige collega's te verrassen en te verwonderen dient het nog gezegd, essentiële ervaringen vanuit een wijsgerig perspectief --, niet het minst door de beeldrijke, haast poëtische stijl van haar schriftuur. In vergelijking met dat filosofische succes bekleedt het literaire oeuvre van De Martelaere een enigszins marginalere positie. Hoezeer die literaire activiteit wezenlijk verweven blijft met de filosofische interesse van de auteur mag evenwel blijken uit de zopas verschenen dichtbundel waarmee De Martelaere, na haar romans, debuteert als dichter. Hoewel, in het colofon neemt de auteur zelf expliciet afstand van die prestigieuze karakterisering door te stellen: "Deze bundel is niet bedoeld als een debuut in de dichtkunst, maar als een volst…Lire la suite
De Vlaamse filosofe Patricia de Martelaere (1957) is vooral bekend geworden met essaybundels als 'Een verlangen naar ontroostbaarheid'. Ze publiceert echter ook romans en gedichten. Deze bundel bevat een selectie van gedichten voor diverse gelegenheden geschreven in de periode 1980 tot 1997. De meeste zijn in de jaren '80 ontstaan. De gedichten hebben een vrije vorm; ze zijn met elkaar verbonden door het thema van de tegenstelling en de verzoening. Duidelijk gecontrasteerd zijn zien en denken, muziek en literatuur, liefde en haat, lichaam en geest, taal en voelen. Soms herkenbaar verwant aan het filosofisch werk van de schrijfster. Een mooie gelegenheid om haar denkbeelden ook langs deze onconventionele weg te leren kennen. De gedichten drukken iets uit wat via haar filosofisch werk nooit zo op deze manier aan de orde gesteld had kunnen worden. De schrijfster noemt de bundel overigens geen poëziedebuut, maar een eenmalige bundeling.

À propos de Patricia De Martelaere

CC BY 1.0 - Image by Salomé Smets

Patricia De Martelaere (Zottegem, 16 avril 1957-Wezemaal, 4 mars 2009) est une romancière belge flamande.

Elle étudie la philosophie à l'Université catholique de Louvain (en néerlandais Katholieke Universiteit Leuven) et travaille comme lectrice de philosophie du langage à l'Université catholique de Bruxelles ( Katholieke Universiteit Brussel ) et à l'Université catholique de Louvain.

De Martelaere décède d'un tumeur du cerveau le 4 mars 2009.

Œuvres

  • Hume, de wetenschap en het gewone denken (1984)
  • Hume's gematigd scepticisme : futiel of fataal ? (1987)
  • Nachtboek …En lire plus sur Wikipedia