Livre
Néerlandais

Stapvoets verkeer : gedichten

Stapvoets verkeer : gedichten

Gedichten.
Titre
Stapvoets verkeer : gedichten
Auteur
Patrick Cornillie 1961-
Langue
Néerlandais
Édition
1
Éditeur
Antwerpen: De Vries-Brouwers, 2011
102 p.
Note
Publicatie n.a.v. de Gedichtendag 2011
ISBN
9789059270381 (paperback)

Disponibilité dans les bibliothèques flamandes

Disponible plus de 15 fois dans les bibliothèques flamandes

Commentaires

In april 2011 werd Patrick Cornillie vijftig. Met de steun van zijn geboortestad Roeselare en de dienst Cultuur van de provincie West-Vlaanderen publiceerde hij Stapvoets verkeer, zijn tiende dichtbundel.
De bundel is heel bedacht opgebouwd: twee cycli van twaalf gedichten omkaderen de tien binnencycli, die telkens uit drie gedichten bestaan die thematisch bij elkaar aanleunen. De onderlinge samenhang tussen de gedichten wordt binnen een aantal van deze cycli nog benadrukt door het aanwenden van eenzelfde strofebouw. In een ingehouden beweging (het gaat om ‘stapvoets verkeer’) bakent Cornillie zijn bestaan af binnen de grenzen van ruimte en tijd. Aansluitend aan de prozaboeken die hij eerder publiceerde, komen in de gedichten de thema's terug die hem blijvend weten aan te spreken.
Een aantal gedichten gaat over de Eerste en de Tweede Wereldoorlog (‘Poelkapelle, British Cemetry’, ‘Heuvels’). Cornillie verruimt deze thematiek naar het gegeven van het schrijven zelf. Zo …Lire la suite

Suggestions

Publications sur cette œuvre dans la bibliothèque