Livre
Néerlandais

Geschiedenis van Zeeland. 3, 1700-1850

Paul Brusse (éditeur intellectuel), Jeanine Dekker (éditeur intellectuel), Arno Neele (auteur)
Het tijdvak 1700-1850 was voor Zeeland een periode van grondige heroriëntatie. De bakens moesten worden verzet toen de stedelijke economie in het slop raakte, de positie in het nationale en internationale politieke krachtenveld verloren ging en het grondgebied van de provincie werd uitgebreid met Zeeuws-Vlaanderen. De handel viel als pijler onder de Zeeuwse welvaart weg, maar de bloeiende landbouw
Titre
Geschiedenis van Zeeland. 3, 1700-1850
Éditeur intellectuel
Paul Brusse Jeanine Dekker
Auteur
Arno Neele
Langue
Néerlandais
Édition
1
Éditeur
Zwolle: WBOOKS, 2013
352 p. : ill.
ISBN
9789040008191 (hardback)
Placing suggestion
Nederland 948 (SISO) Westerse geschiedenis ; Nederlanden (ZIZO)

Disponibilité dans les bibliothèques flamandes

Disponible plus de 5 fois dans les bibliothèques flamandes

Commentaires

Deel III van een beoogd vierdelig standaardwerk over de Zeeuwse geschiedenis. Ditmaal slechts drie auteurs die samen de vierdelige des-urbanisatieserie 'Balans tussen stad en platteland' (2011) schreven. Allen zijn gespecialiseerd in het tijdvak, maar niet in deelgebieden: een lacune in specifieke expertise. De kundige beeldredactie is wederom van Katie Heyning. Behandeld worden landschaps- en watergeschiedenis, economie, bevolking en sociale en politieke verhoudingen, religie en cultuur en een synthese in ijkpunt 1850. Deel III is helaas een vervolg van de deconfiture van deel II: een balans in grote thema's ontbreekt: twee oorlogen en emigratie blijven onderbelicht en opnieuw wordt een caesuur (1713/1730) gemist. De serie hoort een synthese te zijn van de actuele stand van zaken in de geschiedwetenschap met betrekking tot Zeeland, maar de eindredacteur verstart in eigenrichting (eenzijdige blik op demografische gegevens). Sterke passages over ontwikkeling van wetenschap en burgersch…Lire la suite