Livre
Néerlandais

Begeren en vereren : sublimering en idealisering

Paul Moyaert (auteur)

Begeren en vereren : sublimering en idealisering

Postfreudiaanse beschrijving van sublimering, opgevat in het licht van de vervoering, zoals die beschreven wordt in de hoofse en mystieke liefde.
Titre
Begeren en vereren : sublimering en idealisering
Auteur
Paul Moyaert
Langue
Néerlandais
Éditeur
Amsterdam: Sun, 2002
191 p.
ISBN
90-5875-020-5
Placing suggestion
414.33 (SISO) Psychotherapie ; Psychoanalyse (ZIZO)

Disponibilité dans les bibliothèques flamandes

Disponible plus de 8 fois dans les bibliothèques flamandes

Commentaires

De auteur, hoogleraar wijsgerige antropologie in Leuven, analyseert het begrip sublimering, dat bij Freud aan de basis ligt van het vermogen tot cultuur. Hij neemt daarbij afstand van Freud, die sublimering als deseksualisering ziet. Uitgaande van de inzichten van de postfreudianen Lacan en Vergote komt Moyaert tot een eigen invalshoek, waarvan het begrip vervoering de basis vormt. Deze ervaring, die in de hoofse en mystieke liefde wordt beschreven, vormt volgens de auteur het raakvlak van idealisering en sublimering. Ter illustratie analyseert hij uitvoerig de hoofse liefde, die volgens Lacan het prototype van sublimering vormt. In zijn beschrijving van het begrip vervoering komen ook seksuele perversies en fetisjisme aan de orde. Een moeilijk toegankelijk, filosofisch boek voor een zeer beperkt lezerspubliek van wetenschappelijk geïnteresseerden in deze materie.