Livre
Néerlandais

Iconen en beeldverering : godsdienst als symbolische praktijk

Paul Moyaert (auteur)

Iconen en beeldverering : godsdienst als symbolische praktijk

Dans la série:
Studie over het wel of niet aanvaardbaar zijn van de verering van beelden en iconen in het christendom.
Titre
Iconen en beeldverering : godsdienst als symbolische praktijk
Auteur
Paul Moyaert
Langue
Néerlandais
Éditeur
Amsterdam: Sun, 2007
198 p.
ISBN
9789085064114
Placing suggestion
204 (SISO) Religies ; Religies (ZIZO)

Disponibilité dans les bibliothèques flamandes

Disponible plus de 11 fois dans les bibliothèques flamandes

Commentaires

In deze studie onderzoekt Moyaert, hoogleraar wijsgerige antropologie Universiteit Leuven, het symboolkarakter van iconen. Hiertoe verheldert hij de verschillende termen met betrekking tot beeldenverbod en -verering en beschrijft hij de moeite die de christelijke kerk in de loop der tijden heeft gehad om hier haar houding te bepalen. Protestanten en katholieken oordelen nog altijd verschillend. Moyaerts brede behandeling van het vraagstuk leidt onontkoombaar tot de slotsom dat beelden en iconen een zinvolle functie kunnen vervullen bij gebed en Godsverering. Uiteraard besteedt hij de nodige aandacht aan het oudtestamentische beeldverbod, maar uit zijn zorgvuldige analyse blijkt dat dit niet zonder meer toepasbaar is op later en huidig gebruik van beelden en iconen in de godsdienstige praktijk. Een grote rol hierbij speelt Gods menswording in Christus, die in bijbel en kerk immers beschouwd wordt als beeld Gods in de zintuiglijke werkelijkheid. Beelden en iconen komen tegemoet aan de m…Lire la suite

Suggestions