Livre
Néerlandais

Opboksen tegen het inerte : de doodsdrift bij Freud

Paul Moyaert (auteur)

Opboksen tegen het inerte : de doodsdrift bij Freud

Drie filosofisch geïnspireerde essays over Freuds driftleer in het algemeen en de doodsdrift in het bijzonder, en over de psychoanalytische behandeling.
Titre
Opboksen tegen het inerte : de doodsdrift bij Freud
Auteur
Paul Moyaert
Langue
Néerlandais
Édition
1
Éditeur
Nijmegen: Vantilt, 2014
207 p.
ISBN
9789460041884 (paperback)
Placing suggestion
414.33 (SISO) Psychotherapie ; Psychoanalyse (ZIZO)

Disponibilité dans les bibliothèques flamandes

Disponible plus de 17 fois dans les bibliothèques flamandes

Commentaires

Vanuit een filosofische invalshoek levert Moyaert een interessante bijdrage aan het debat over Freuds omstreden concept van de doodsdrift. Vertrekkende van Freuds metafysisch driftdualisme en de herhalingsdwang, bestempelt hij de doodsdrift als de paradoxale kracht van de inertie, die tegelijk deel uitmaakt van het leven en ditzelfde leven tegenwerkt. Twee centrale ideeën, uitgewerkt in evenveel hoofdstukken, vloeien hieruit voort: de doodsdrift is geen doodsverlangen, maar een weerbarstig verzet tegen de dynamiek van het leven, en hij is evenmin een destructieve agressiedrift, die juist geheel in dienst staat van het leven. Het derde hoofdstuk, dat er wat lijkt bij gesleurd, maar bij nader inzien ook teruggaat op een lectuur van Freuds driftleer, is een beschouwing over de fundamentele rol van de vrije associatie in de psychoanalytische behandeling, die volgens de auteur noch ontwikkelingspsychologisch, noch als traumaverwerking begrepen dient te worden. Een scherpzinnig en prikkelen…Lire la suite