Livre
Néerlandais
Beschouwing over de samenhang tussen psychische problemen en de huidige neoliberale samenleving.
Titre
Identiteit
Auteur
Paul Verhaeghe
Langue
Néerlandais
Éditeur
Amsterdam: De Bezige Bij, 2021 | Autres éditions
272 p.
Date de sortie
02-09-2021
ISBN
9789403148311 (hardback)
Placing suggestion
416.6 (SISO) Persoonlijkheid ; Persoonlijkheid (ZIZO)

Plusieurs formats:

Formats accessibles:

Plusieurs langues:

Disponibilité dans les bibliothèques flamandes

Disponible plus de 200 fois dans les bibliothèques flamandes

Commentaires

Paul Verhaeghe argumenteert dat elke identiteit de drager ervan principieel overstijgt. Wie de eigen identiteit aftast, vindt niet alleen onvervreemdbare karakteristieken, maar ook eigenschappen die van buitenaf zijn opgelegd, alsook trekken waarvan het niet eens te achterhalen is of ze oorspronkelijk mezelf, dan wel een ander toebehoren. Verhaeghe pleit voor een begrip van identiteit dat het fundamenteel sociaal en intersubjectief aspect ervan mee in rekening brengt. Naast het noodzakelijke moment van de ontdekking en vrijwaring van autonomie is er de niet minder noodzakelijke heteronomie van het delen van waarden en normen met anderen.
Dat Verhaeghe de beweging van zichzelf buiten zichzelf te vinden vooral normatief en axiologisch duidt, moet wellicht worden verbonden met de ethische inzet van het essay. Die ethische bezorgdheid zorgt voor de ondertoon van het boek, dat voor het overige uit meestal wetenschappelijk onderbouwde analyses bestaat, aangevuld met suggesties ter wijzig…Lire la suite
Identiteit is niet een wezenskenmerk van de mens, maar wordt gevormd in wisselwerking met zijn omgeving. Hoe de mens is en wordt, hangt voor een belangrijk deel van de omstandigheden af. Twee tegengestelde krachten bepalen zijn gedrag: de wens om deel uit te maken van een groter geheel en de wens om zelfstandig te zijn. Een gezonde maatschappij bewaart de balans tussen eenvormigheid en individualisme. In de huidige neoliberale samenleving overheerst echter de gedachte dat het individu zelf geheel verantwoordelijk is voor het eigen succes of falen. Alle relaties en instituties worden geëconomiseerd. Mensen denken vrij te zijn, maar waren in feite nog nooit zo machteloos, zo beweert de auteur van deze prikkelende studie, psychoanalyticus en hoogleraar aan de Universiteit van Gent. Bij het formuleren van zijn kritische inzichten grijpt hij regelmatig terug op Freud. Een boeiende verhandeling die tot denken aanzet en tot tegenspraak oproept.