Livre
Néerlandais

Voorbij Oedipus? : twee psychoanalytische verhandelingen over het oedipuscomplex

Philippe Van Haute (auteur), Paul Verhaeghe (auteur)

Voorbij Oedipus? : twee psychoanalytische verhandelingen over het oedipuscomplex

Dans la série:
Kritische reflectie op de huidige betekenis en de draagwijdte van het freudiaanse oedipuscomplex.
Titre
Voorbij Oedipus? : twee psychoanalytische verhandelingen over het oedipuscomplex
Auteur
Philippe Van Haute Paul Verhaeghe
Langue
Néerlandais
Éditeur
Amsterdam: Boom, 2006
140 p.
ISBN
90-8506-153-9
Placing suggestion
414.33 (SISO) Psychotherapie ; Psychoanalyse (ZIZO)

Disponibilité dans les bibliothèques flamandes

Disponible plus de 10 fois dans les bibliothèques flamandes

Commentaires

Voort met OedipusIn de reeks 'Vragen aan Freud' verscheen heb boek Voorbij Oedipus?, waarin twee eminente Freud-kenners, Paul Verhaeghe en Phillipe Van Haute, elk op hun manier licht werpen op de structurerende mythe van het Oedipuscomplex. Kritiek op Freud wordt daarbij allerminst gespaard. En dat is goed ook. Op die manier kan iedereen vaststellen hoe schismatiek de psychoanalyse in wezen is. Het opzet van de reeks om de discussie over de waarde van het psychoanalytische gedachtegoed in onze tijd "rijker en genuanceerder" te doen verlopen, is in deze boeiende dubbelanalyse van het Oedipuscomplex dan ook zeker geslaagd. Hierna een bespreking van het boek, maar eerst een introductie tot Oedipus als personificatie van ons verlangen om te weten.Oedipus en de wil tot weten

Ergens zijn we er allemaal van overtuigd dat we als zelfbewuste, rationele wezens altijd een goede reden hebben voor alles wat we doen en nastreven. We begrijpen ons eigen gedrag…Lire la suite
Twee psychoanalytici onderzoeken de betekenis en het universele karakter van het oedipuscomplex. Is het geen door de psychoanalyse verabsoluteerd gegeven dat slechts van toepassing is op het westerse kerngezin? Verhaeghe stelt dat de oedipustheorie van Freud en Lacan een bevestiging biedt van de neurotische oplossing zich een machtige vader voor te stellen die het kind bevrijdt uit de band met moeder. Van Haute confronteert Freuds teksten over de vrouwelijke seksualiteit met de 'primaire objectliefde' van Balint en de 'veralgemeende verleiding' van Laplanche. Oedipus- en castratietheorie verschijnen als rationalisaties van een problematiek die voorafgaat aan elk vaderlijk verbod. Op verschillende wijzen tonen beide verhandelingen aan dat de tussenkomst van een derde plaatsvindt op instigatie van het kind zelf. De vraag naar het universele karakter van het oedipuscomplex is hiermee niet beantwoord, maar wel naar een fundamenteler niveau opgetild. Een belangwekkende uitgave en een schoo…Lire la suite

Suggestions