Livre
Néerlandais

Orde scheppen : essays over liefde en lijden

Pieter Adriaens (éditeur intellectuel), Roland Breeur (éditeur intellectuel), Lode Lauwaert (éditeur intellectuel)
In deze bundel brengen denkers een wijsgerige tekst als hulde aan Paul Moyaert binnen de domeinen antropologie, religie en psychiatrie.
Titre
Orde scheppen : essays over liefde en lijden / onder redactie van P. Adriaens, R. Breeur, L. Lauwaert & S. Symons
Éditeur intellectuel
Pieter Adriaens Roland Breeur Lode Lauwaert Stéphane Symons
Langue
Néerlandais
Éditeur
Nijmegen: Vantilt, © 2019
231 p.
ISBN
9789460044694 (paperback)
Placing suggestion
104 (SISO) Filosofie ; Filosofie (ZIZO)

Disponibilité dans les bibliothèques flamandes

Disponible plus de 3 fois dans les bibliothèques flamandes

Commentaires

Bundel essays waarin dertien auteurs hulde brengen aan het denken van de bekende Vlaamse filosoof Paul Moyaert (1952) ter gelegenheid van diens emeritaat als hoogleraar aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte van de Katholieke Universiteit Leuven. Zij doen dat binnen de domeinen wijsgerige antropologie, psychiatrie en religie. Het boek is conform die driedeling opgebouwd. Een veelzijdigheid die niet alleen voor Moyaert in het bijzonder, maar ook voor feestbundels in het algemeen kenmerkend is. De onderwerpen lopen uiteen van onder meer uchronie (wat als ...), de meerduidige gedichten van Lucebert en Kouwenaar, homoseksualiteit bij vrouwelijke adolescenten, meervoudig gehandicapten, Kant, Foucault, terreur en religie tot Franciscus van Assisi, Kierkegaard en Hans Keilson. Het overgrote merendeel van de essays is in toegankelijke taal geschreven. Met eindnoten, literatuuropgaven en personalia.