Livre
Néerlandais

Brief over de liefde

René Descartes (auteur), Theo Verbeek (traducteur)
Korte verhandeling door de Franse filosoof (1596-1650).
Titre
Brief over de liefde / Descartes ; vert., ingeleid en van aantek. voorz. door Theo Verbeek
Auteur
René Descartes
Traducteur
Theo Verbeek
Langue
Néerlandais
Langue originale
Français
Éditeur
Groningen: Historische Uitgeverij, [2007?]
52 p.
ISBN
9789065544537
Placing suggestion
155.3 (SISO) Filosofen ; Filosofen (ZIZO)

Disponibilité dans les bibliothèques flamandes

Disponible plus de 16 fois dans les bibliothèques flamandes

Commentaires

De filosoof Descartes (1596-1650) is vooral gekend om zijn rationalisme en zijn dualisme, dat lichaam en ziel als twee verschillende substanties beschouwt. In zijn Brief over de liefde blijkt echter dat beide typeringen genuanceerd moeten worden. Volgens de filosoof heeft men liefde voor alles waarmee men "de volonté" een geheel vormt, en die liefde gaat met vreugde, verdriet of verlangen gepaard, al naargelang de verbinding daarmee goed, of niet, of slechts gedeeltelijk tot stand kwam. Deze emoties kunnen tot de ziel beperkt blijven, maar door de verbinding van de ziel met het lichaam, komen de redelijke en de zinnelijke liefde meestal samen voor. Als de ziel vindt dat een object haar waardig is, zal het hart liefdepassie opwekken, en als het hart voor iets passie voelt, probeert de ziel daarin beminnenswaardige eigenschappen te vinden. Dit is nog nauwelijks dualisme te noemen, en de rationalist wil deze passies ook niet onderdrukken.

Het tweede deel van de brief behan…Lire la suite
Dit boekje is een klein juweeltje. Het bevat een van die nog steeds uiterst leesbare brieven van Descartes (1596-1650), in dit geval gericht aan Chanut, de Franse ambassadeur in Stockholm, maar in feite aan koningin Christina van Zweden. Thema van de brief: de liefde. Descartes gaat in op drie vragen van Chanut: over de definitie van liefde, over de liefde tot God, en over een vergelijking tussen liefde en haat. Daarbij vat hij liefde ruimer op dan wij doorgaans doen: liefde heeft men voor al datgene waarmee men willens een geheel vormt; daar valt dus ook vriendschap onder, en liefde voor de natuur of voor de kunst. Descartes wordt doorgaans gezien als een rationalist die uitgaat van een strenge scheiding tussen lichaam en ziel. Maar in zijn 'Les passions de l'âme' en in zijn brieven blijkt zijn denken aanzienlijk rijker en genuanceerder, zoals Theo Verbeek, hoogleraar in Utrecht, in zijn voortreffelijke inleiding bij zijn vertaling van deze brief over de liefde laat zien. Tevens is d…Lire la suite

À propos de René Descartes

René Descartes est un mathématicien, physicien et philosophe français, né le 31 mars 1596 à La Haye-en-Touraine, aujourd'hui Descartes, baptisé le 3 avril 1596 dans l'église Saint-Georges de Descartes, et mort le 11 février 1650 à Stockholm.

Il est considéré comme l’un des fondateurs de la philosophie moderne. Il reste célèbre pour avoir exprimé dans son Discours de la méthode le cogito — « Je pense, donc je suis » — fondant ainsi le système des sciences sur le sujet connaissant face au monde qu'il se représente. En physique, il a apporté une contribution à l’optique et est considéré comme l'un des fondateurs du mécanisme. En mathématiques, il est à l’origine de …En lire plus sur Wikipedia