Livre
Néerlandais

Over de methode ; Dioptriek ; Meteoren ; Geometrie

René Descartes (auteur), Erik-Jan Bos (éditeur intellectuel), Han Van Ruler (éditeur intellectuel)
Klassieke wetenschapsfilosofische tekst waarin de Franse wijsgeer (1596-1650) de grondlijnen van zijn filosofie uittekent, gevolgd door drie bijbehorende natuurfilosofische/wetenschappelijke essays.
Contient
Titre
Over de methode ; Dioptriek ; Meteoren ; Geometrie
Auteur
René Descartes
Éditeur intellectuel
Erik-Jan Bos Han Van Ruler
Langue
Néerlandais
Langue originale
Français
Édition
1
Éditeur
Amsterdam: Boom, © 2011
570 p. : ill.
ISBN
9789085066590 (paperback)
Placing suggestion
155.3 (SISO) Filosofen ; Filosofen (ZIZO)

Disponibilité dans les bibliothèques flamandes

Disponible plus de 10 fois dans les bibliothèques flamandes

Commentaires

René Descartes (1596-1650) besliste in 1635 na een driedaags gesprek met Constantijn Huygens zijn ideeën voor het eerst te publiceren. De veroordeling van Galilei in 1633 had hem bevreesd gemaakt voor mogelijke reacties op zijn werk. Inderdaad betekenen Descartes’ ideeën een radicaal afscheid van het Aristotelische wereldbeeld dat de middeleeuwse cultuur en wetenschap volledig had beheerst. Het doelgerichte denken waarbij de wereld werd begrepen vanuit haar goddelijke finaliteit werd in de zeventiende eeuw definitief vervangen door de mechanische verklaring van de werkelijkheid.
De eerste echte publicatie van Descartes is een lijvig volume dat vier teksten bevat, een boekwerk dat nu voor het eerst volledig in het Nederlands wordt gepresenteerd. De bekendste tekst is uiteraard Over de methode. Deze autobiografische en tevens systematische tekst wordt vaak terecht gelezen als een kennismaking met het vernieuwende denken van Descartes. Men vindt er een schets van de persoonl…Lire la suite
In 1977 opende uitgeverij Boom haar reeks 'Boom Klassiek' met een vertaling van het 'Discours de la méthode' van Descartes (1596-1650) van de hand van Theo Verbeek, momenteel hoogleraar in Utrecht en Descarteskenner bij uitstek. Die vertaling is vele malen herdrukt en herzien, en verschijnt momenteel na bewerking opnieuw, nu als derde deel van de (vrijwel) volledige vertaling van het werk van Descartes die Boom publiceert onder de titel 'Bibliotheek Descartes'. Maar ditmaal, en dat is belangrijk, voorzien van de drie bijbehorende wetenschappelijke essays, elk op zich even dik als het hele Discours, respectievelijk over optica, over atmosferische verschijnselen en over meetkunde. Met een inleiding, noten en een aparte toelichting bij het essay over meetkunde. Voorzien van talrijke illustraties in zwart-wit. Alle lof dat dit werk, een van de belangrijkste fundamenten van ons moderne denken, nu voor het eerst sinds 1661 weer volledig in Nederlandse vertaling beschikbaar is.

À propos de René Descartes

René Descartes est un mathématicien, physicien et philosophe français, né le 31 mars 1596 à La Haye-en-Touraine, aujourd'hui Descartes, baptisé le 3 avril 1596 dans l'église Saint-Georges de Descartes, et mort le 11 février 1650 à Stockholm.

Il est considéré comme l’un des fondateurs de la philosophie moderne. Il reste célèbre pour avoir exprimé dans son Discours de la méthode le cogito — « Je pense, donc je suis » — fondant ainsi le système des sciences sur le sujet connaissant face au monde qu'il se représente. En physique, il a apporté une contribution à l’optique et est considéré comme l'un des fondateurs du mécanisme. En mathé…En lire plus sur Wikipedia

Suggestions