Livre
Néerlandais

Goddelijke fantasie : over religie, leren en identiteit

Rik Pinxten (auteur)

Goddelijke fantasie : over religie, leren en identiteit

Godsdienstvergelijkende studie ove het wezen en de waarde van religie.
Titre
Goddelijke fantasie : over religie, leren en identiteit
Auteur
Rik Pinxten
Langue
Néerlandais
Éditeur
Antwerpen: Houtekiet, 2000
287 p.
ISBN
90-5240-564-6 (paperback) 9789052405643 (paperback)
Placing suggestion
203 (SISO) Spiritualiteit ; Spiritualiteit (ZIZO)

Disponibilité dans les bibliothèques flamandes

Disponible plus de 50 fois dans les bibliothèques flamandes

Commentaires

Rik Pinxten is als antropoloog en godsdienstsocioloog verbonden aan de Rijksuniversiteit van Gent, waar hij hoofd is van de Vakgroep Vergelijkende Cultuurwetenschappen en Afrikaanse Talen. Binnen dat departement werd het Steunpunt ICO opgericht, een centrum voor de studie van intercultureel onderricht. Voor zowel theoretisch als empirisch onderzoek werd een internationaal netwerk opgezet in samenwerking met andere universiteiten over de gehele wereld. Hoeksteen voor een project rond interculturele interactie is Pinxtens boek Culturen sterven langzaam (1994). Daarin betoogt hij "dat het een waanbeeld is te geloven dat we evolueren naar een homogene wereldcultuur". Deze visie werd genuanceerd in Cultuur en macht (1998): "Identiteit wordt nu gezien als een dubbelproces, waarbij men aan de ene kant vasthoudt aan een bepaald zelfbeeld, maar anderzijds toch ook voortdurend evolueert." Een visie op identiteitsdynamiek die we ook terugvinden in de verschuiving van traditi…Lire la suite
De mens is een wezen met fantasie. Dankzij hun verbeeldingskracht kunnen mensen aan de ervaringen die zij in de wereld opdoen, een betekenis geven. Met religieuze mythen en riten geven zij een structuur aan de wereld en verschaffen zij zichzelf een eigen identiteit. Rik Pinxten, hoogleraar in de religieuze antropologie aan de universiteit van Gent (België), wil op basis van een godsdienstvergelijkende methode die alle religieuze fenomenen in hun eigen waarde laat, zoeken naar de bijzondere kracht die religieus geloof en rite in zich dragen. Hij komt in zijn speurtocht tot enkele bijzondere ontdekkingen. Zo valt het pleidooi op voor een nuchtere houding tegenover door Westerse ogen argwanend bekeken fundamentalisme. "Goddelijke fantasie" is een pittige academische studie, die - ten eerste - gelovigen van verschillende religies wil oproepen tot verbondenheid, maar hen ook de beperkingen van religieus bezig-zijn wil voorhouden en - ten tweede - pleit voor behoud van een atheïstisch persp…Lire la suite