Livre
Néerlandais

De tijd bestaat niet : essays over domheid, vrijheid en emoties

Roland Breeur (auteur)

De tijd bestaat niet : essays over domheid, vrijheid en emoties

Dit boek is een uitnodiging tot en een inleiding in het filosofisch bedrijf. Filosofie begint met het inzicht dat er zoiets bestaat als een domme vraag. Die is er in twee varianten: de vraag is dom omdat er geen antwoord op kan worden gegeven of omdat ze verkeerd is gesteld. Uiteindelijk gaat filosofie over het basale onderscheid tussen domm een interessante waarheden. Zij keert zich, eventueel op
Sujet
Filosofie
Titre
De tijd bestaat niet : essays over domheid, vrijheid en emoties
Auteur
Roland Breeur
Langue
Néerlandais
Édition
1
Éditeur
Nijmegen: Vantilt, 2012
292 p.
ISBN
9789460040924 (paperback)
Placing suggestion
157.3 (SISO) Filosofie (ZIZO)

Disponibilité dans les bibliothèques flamandes

Commentaires

Er zijn wijsgerige teksten waarvan de leek zich vertwijfeld afvraagt wat ze betekenen, de op Oxford georiënteerde wijsgeer zich ernstig afvraagt óf ze iets betekenen, terwijl de op Parijs gerichte filosoof er tot zijn genoegen uit afleidt dat hij zélf iets betekent: hij hoort er bij. Dit boek is daar een voorbeeld van. De schrijver, docent moderne en hedendaagse wijsbegeerte in Leuven, heeft een aantal eerder verschenen teksten herzien en aangevuld. Ze bestrijken een groot aantal thema's: vrijheid, verbeelding en tijd; passies, gevoelens en zonde; het singuliere, en tot slot de domheid. Ze verwijzen veelvuldig naar denkers als Nietzsche, Proust, Sartre en Deleuze. En ze bieden voor de geestverwant een groot aantal waardevolle inzichten. Maar wie geen kenner is, krijgt in dit boek weinig hulp om het te worden. Bevat een uitvoerig notenapparaat en een bibliografie. Een index ontbreekt.