Livre
Néerlandais

Meesters van de Romantiek : Nederlandse kunstenaars 1800-1850

Ronald De Leeuw (éditeur intellectuel)

Meesters van de Romantiek : Nederlandse kunstenaars 1800-1850

De Romantiek is wellicht de meest tot de verbeelding sprekende stroming binnen de negentiende-eeuwse kunst in Nederland. Toch is het voor het eerst dat de kunst uit de periode 1800-1850 uitgebreid belicht wordt. In dit boek vindt u bekende schilderijen van B.C. Koekkoek, Wijnand Nuijen en Andreas Schelfhout en veel verrassend werk van kunstenaars als Wouter van Troostwijk, Anthony Oberman en P.G.
Titre
Meesters van de Romantiek : Nederlandse kunstenaars 1800-1850 / red. Ronald de Leeuw ... [et al.]
Éditeur intellectuel
Ronald De Leeuw
Langue
Néerlandais
Éditeur
Zwolle: Waanders, 2005
319 p. : ill.
Note
Catalogus n.a.v. de tentoonstelling te Rotterdam (Kunsthal Rotterdam) van 8 oktober 2005 tot en met 8 januari 2006
ISBN
90-400-9095-5
Placing suggestion
705.6 (SISO) Kunststromingen ; Romantiek (ZIZO)

Disponibilité dans les bibliothèques flamandes

Disponible plus de 7 fois dans les bibliothèques flamandes

Commentaires

De inzichten over de schilderkunst van de eerste helft van de 19e eeuw (neoclassicisme, romantiek, biedermeier) zijn nodig aan een revisie toe, liefst op comparatistische grond in een brede internationale context. Over de vroeg-19e-eeuwse kunst bestaan immers nog veel misverstanden. Een daarvan is dat de romantische schilderkunst, in Nederland nog altijd een term met een ronduit negatieve connotatie, aldaar nagenoeg onbestaande zou zijn. In dit boek over 'meesters van de romantiek' wordt nu gepoogd aan dit hardnekkige vooroordeel een einde te maken. Zes auteurs dragen hiervoor, vanuit diverse oogpunten, geldige argumenten aan.

Dit boek kadert in een ruimer opzet, waarvan o.m. een tentoonstelling deel uitmaakt die in de Kunsthal van Rotterdam te zien was (oktober 2005-januari 2006). Aan de hand van een viertal tegenstellingen (vreemd vs. eigen, eeuwig vs. tijdelijk, modern vs. verleden en zuiver vs. ongetemd) wodrt een veelzijdig beeld geschetst van wat de romantiek werkelijk dr…Lire la suite
Overzicht van de schilder-, teken- en prentkunst in Nederland in het tijdperk van de Romantiek, de eerste helft van de 19de eeuw, bij de tentoonstelling in de Kunsthal Rotterdam, samengesteld door Ronald de Leeuw, hoofddirecteur van het Rijksmuseum Amsterdam. Met voorwoord, beschouwing over de Romantiek - meer een levenshouding dan een stijl – en verkenning van het Nederlandse karakter ervan, verschillende thematische artikelen en confrontatie van de tegenstellingen: het vreemde en het eigene, het eeuwige en het tijdelijke, het moderne en het verleden, het zuivere en het onbeheerste. Hierbij aandacht voor kunstenaars als Van Troostwijk, Humbert de Superville, Koekkoek, Nuyen, Tavenraat, Schelfhout, Kruseman en Bosboom. Rijk geïllustreerd met goede (vele grote en paginagrote) foto’s in kleur (schilderijen, tekeningen) en enkele in zwart-wit (prenten). Met noten, bibliografie, lijst van (301) tentoongestelde werken en register. Fraaie, verzorgd uitgevoerde, informatieve uitgave die voor…Lire la suite