Livre
Néerlandais

Van God los : de gevaren van religie en de toekomst van de rede

Sam Harris (auteur)

Van God los : de gevaren van religie en de toekomst van de rede

Waarschuwing aan de westerse samenleving tegen de gevaren van religie als broeinest van irrationaliteit en geweld, met een pleidooi voor een redelijke levensbeschouwing die is gebaseerd op empirisch, natuurwetenschappelijk bewijs.
Titre
Van God los : de gevaren van religie en de toekomst van de rede
Auteur
Sam Harris 1967-
Langue
Néerlandais
Langue originale
Anglais
Titre original
The end of faith
Éditeur
Amsterdam: De Arbeiderspers, 2007
352 p.
ISBN
9789029564373
Placing suggestion
205 (SISO) Religies ; Religie en samenleving (ZIZO)

Disponibilité dans les bibliothèques flamandes

Disponible plus de 50 fois dans les bibliothèques flamandes

Commentaires

De keuze tussen Adam of aap
Wie het als non-fictionschrijver in Amerika wil maken, kan op dit ogenblik maar beter atheïst worden. In een land waar de meerderheid van de bevolking nog altijd gelooft in de letterlijke waarheid van het Bijbelverhaal, staan de laatste tijd verdacht veel anti-religieuze boeken in de bestsellerlijsten. Misschien bevestigt dit vooral de grote breuk die ergens midden door dit moderne keizerrijk loopt. De gelovigen lezen niet langer en sluiten zich op in hun megakerken om daar te kijken en vooral te luisteren naar steeds strengere predikers, terwijl de anderen zich ongerust maken over wat de christenen van plan zijn ? en zij lezen wel boeken.
Nog altijd staat in deze boeken hetzelfde thema centraal. Wat is de plaats van de godsdienst in een moderne wetenschappelijke en democratische maatschappij? Ondanks het feit dat de VS de eerste natie ter wereld was om de scheiding van kerk en staat in de grondwet in te schrijven, is de macht van de religie nog alti…Lire la suite
De aanslag op het WTC in New York heeft laten zien wat voor bedreiging religie voor de Westerse samenleving is. In de zeven hoofdstukken van dit controversiële, lijvige boek wil de filosoof Harris dan ook het taboe doorbreken dat over religie niets negatiefs gezegd mag worden. Religie is irrationeel, niet gebaseerd op empirische bewijzen, zoals het religieuze geweld van de heksen- en jodenvervolging en het moslimterrorisme laten zien. Harris verfoeit de Amerikaanse vermenging van religie en politiek. Ook stelt hij dat pacifisme onhoudbaar en hypocriet is; geweld en zelfs marteling zijn onder bepaalde voorwaarden noodzakelijk. Harris erkent de menselijke hang naar spiritualiteit, maar die moet dan wel gebaseerd zijn op rede en empirische bewijzen. Een epiloog vat het boek nog eens samen en in een nawoord gaat Harris in op enige tegenwerpingen. Het boek, dat niet gemakkelijk leest, zet aan tot denken over de relatie tussen religie en geweld, maar is voor gelovigen schokkend en blasfemis…Lire la suite

À propos de Sam Harris

CC BY-SA 4.0 - Image by Cmichel67 (Christopher Michel)

Sam Harris, né le 9 avril 1967, est un écrivain américain, spécialiste des neurosciences, cofondateur et responsable du Project Reason.

Il est l'auteur d'ouvrages à succès dans le monde anglo-saxon tels que The End of Faith, best seller resté au classement des meilleures ventes selon le New York Times pendant 33 semaines, Letter to a Christian Nation, ou encore The Moral Landscape. Célèbre pour sa critique acerbe des religions et son scepticisme scientifique, il milite pour la séparation de l'Église et de l'État, la liberté de religion, et la liberté de critiquer les religions. Harris est aussi l'auteur de nombreux articles publiés dans les journaux Huffington Post, Los Angeles Times, Washington Post, New York Times, Newsweek, ou encore Nature. Ses articles portent essentiellement sur la religion, la morale, les n…En lire plus sur Wikipedia