In het naoorlogse Duitsland wordt Hans keer op keer gevangen gezet wegens zijn homoseksualiteit. In de gevangenis bouwt hij een band op met zijn celgenoot Viktor.
Langue
Allemand
Titre parallèle
Great freedom
Titre parallèle
Große Freiheit