Livre
Néerlandais

De aanval op de natiestaat

Thierry Baudet (auteur)

De aanval op de natiestaat

Baudet stelt dat de democratische rechtsstaat niet kan functioneren zonder nationale soevereiniteit. Supranationalisme en multiculturalisme zijn volgens hem onverenigbaar met de democratische rechtsstaat, omdat ze de overkoepelende loyaliteit en centrale besluitvormingsmacht ondermijnen. Historische/politiektheoretische bespreking van de natiestaat en de aanval daarop in de West-Europese politiek.
Titre
De aanval op de natiestaat
Auteur
Thierry Baudet
Langue
Néerlandais
Éditeur
Amsterdam: Prometheus, 2017 | Autres éditions
ISBN
9789035145177 (paperback)
Placing suggestion
331.32 (SISO) Politiek ; Politiek (ZIZO)

Disponibilité dans les bibliothèques flamandes

Disponible plus de 42 fois dans les bibliothèques flamandes

Commentaires

Volgens Thierry Baudet is de huidige Europese Unie een heilloos project. In plaats van geruisloos bevoegdheden over te hevelen naar een Europees beleidsniveau waar we nauwelijks democratische controle over kunnen uitoefenen, wil Baudet de euro opgeven, de Unie uitkleden en de natiestaat opwaarderen. Dat is geen uniek standpunt, ware het niet dat hij zijn redenering doorspekt met polemiek en een afwijkende lectuur van de recente geschiedenis. Het is boeiend om te volgen hoe Baudet zijn frontale aanval op de Europese consensus opbouwt. De internationale en supra-nationale organisaties die hij weegt en te licht bevindt, gebruikt hij als argument ten laste. Volgens Baudet oefent de Europese Unie een bureaucratische dwingelandij uit die de kans op oorlog in Europa vergroot. Kortom, er wordt behoorlijk wat aangevallen in De aanval op de natiestaat. De kern van Baudets betoog: alleen het ‘multicultureel nationalisme’ kan ons uit deze puinhoop halen.
Hier begint het verhaal te ramme…Lire la suite
Nederlandse bewerking van het Engelstalige proefschrift van de jonge conservatieve denker Thierry Baudet. Die neemt daarin – op zijn bekende provocerende wijze – stelling tegen de voortschrijdende Europese eenwording. Baudet stelt dat zonder nationale soevereiniteit de democratische rechtsstaat niet kan functioneren. Ter onderbouwing gaat de auteur terug naar de oorsprong van de moderne staten in de zestiende en zeventiende eeuw en volgt hun ontwikkeling tot aan het heden. Hij concludeert dat de democratische rechtsstaat voor zijn functioneren afhankelijk is van precies de soevereiniteit en de nationale identiteit die de West-Europese elites de afgelopen decennia juist hebben afgebroken. Baudet waarschuwt dat waar in het verleden een teveel aan nationalisme het gevaar was, de grote bedreiging in de 21ste eeuw juist een tekort daaraan is. In rechtse kringen is dit anti-Europa-betoog lovend ontvangen, maar door anderen terecht van vraagtekens voorzien. Met eindnoten, bibliografie en reg…Lire la suite

À propos de Thierry Baudet

CC BY 3.0 - Image by DWDD

Thierry Baudet, né le 28 janvier 1983 à Heemstede, est un homme politique, historien, juriste et essayiste néerlandais. Connu pour son opposition à l'Union européenne et ses prises de position jugées nationalistes, il est élu représentant à la Seconde Chambre des États généraux aux élections législatives de 2017, avec le parti Forum pour la démocratie (FvD), qu'il fonde l'année précédente et dirige depuis.

Biographie

Thierry Baudet est partiellement d'ascendance hennuyère, son aïeul agnatique au septième degré Pierre Joseph Baudet, originaire de Braine-le-Comte dans l'actuelle Belgique s'étant réfugié aux Pays-Bas en 1795 afin d'éviter la conscription révolutionnaire française forcée. Il a aussi de lointaines origines indonésiennes, son arrière-arrière-arrière-grand-mère Joséphine van Francquemont étant né…En lire plus sur Wikipedia