Livre
Néerlandais

De structuur van wetenschappelijke revoluties

Thomas S. Kuhn (auteur), Bastiaan Willink (traducteur), Chris Buskes (auteur de l'introduction)
Volgens Kuhn kunnen we de wetenschap niet begrijpen zonder de sociaalhistorische context ervan te bestuderen. Hij denkt dat de wetenschap zich niet gestaag ontwikkelt, maar dat statische perioden af en toe onderbroken worden door conceptuele omwentelingen, waarbij men het ene wereldbeeld verruilt voor het andere.
Titre
De structuur van wetenschappelijke revoluties
Auteur
Thomas S. Kuhn
Traducteur
Bastiaan Willink
Auteur de l'introduction
Chris Buskes
Langue
Néerlandais
Langue originale
Anglais
Titre original
The structure of scientific revolutions
Édition
6de herz. ed.
Éditeur
Amsterdam: Boom, 2013 | Autres éditions
309 p.
ISBN
9789461059383 (paperback)
Placing suggestion
135 (SISO) Filosofen ; Filosofen (ZIZO)

Plusieurs langues:

Disponibilité dans les bibliothèques flamandes

Disponible plus de 13 fois dans les bibliothèques flamandes

Commentaires

Af en toe krijgen persoonlijke crisissen een grote weerklank, zo groot dat ze uitgroeien tot een algemene crisis. Zoiets gebeurde toen Luther de neerslag van zijn geloofscrisis spijkerde op de kathedraaldeur van Wittenberg. Het was het begin van een reeks beeldenstormen die heel Europa schokte. Het christendom en het religieuze begrip van waarheid zou nadien nooit meer hetzelfde zijn.
Iets dergelijks, maar dan pianissimo, vond plaats toen de Amerikaanse fysicastudent Thomas Kuhn het resultaat van zijn persoonlijke crisis neerschreef in een boek dat het fraaie, plechtstatige beeld van de wetenschap als behoeder van de seculiere waarheid neerhaalde. Als jong doctoraatsstudent koesterde hij verheven denkbeelden over wetenschap zoals dat in de eerste helft van de twintigste eeuw gebruikelijk was. Het was de tijd dat de logisch positivisten van de Wiener Kreis nog in alle ernst konden beweren dat het mogelijk was om een taal te ontwerpen die glashelder en accuraat de werkelijkheid zoal…Lire la suite
De Amerikaanse auteur (1922-1996), aanvankelijk fysicus, later wetenschapshistoricus, constateert in de geschiedenis een voortdurende neiging om de vooruitgang van de wetenschap lineair/cumulatief te verklaren: ontwikkeling door aanwas. Naast de normale ontwikkeling komen er in de geschiedenis echter radicale keerpunten voor, die de bestaande wetenschappelijke traditie omverwerpen: wetenschappelijke revoluties. De auteur verduidelijkt deze revoluties door middel van illustraties (Copernicus, Newton) en tracht de structuur ervan nader te verklaren. In de wetenschapstheorie een standaardwerk, bedoeld voor historiografen, wetenschapsfilosofen en geïnteresseerde intellectuelen. Herziene en geactualiseerde vertaling met een informatief voorwoord en eindnoten met onder meer literatuurverwijzingen.

Suggestions