Livre
Néerlandais

Ongerijmd succes : poëzie in een onpoëtische tijd

Thomas Vaessens (auteur)

Ongerijmd succes : poëzie in een onpoëtische tijd

Beschrijving van de huidige Nederlandstalige poe͏̈zie (dichters, lezers, poe͏̈ziekritiek) in breed cultureel-sociologisch perspectief.
Titre
Ongerijmd succes : poëzie in een onpoëtische tijd
Auteur
Thomas Vaessens
Langue
Néerlandais
Éditeur
Nijmegen: Vantilt, 2006
269 p. : ill.
ISBN
90-77503-16-1
Placing suggestion
Nederlands 851.7 (SISO) Over poëzie ; Over poëzie (ZIZO)

Disponibilité dans les bibliothèques flamandes

Disponible plus de 13 fois dans les bibliothèques flamandes

Commentaires

Thomas Vaessens stelt in dit boek vast dat de romantische vernieuwingszucht heeft afgedaan en dat de tijd van de avant-gardes die vanuit de marge een centrale positie wilden innemen voorbij is. De elitaire, monocentrische poëzieopvatting heeft plaatsgemaakt voor een co-existentie van allerlei soorten poëzie. De markt, het vrije verkeer van poëtische producten maakt de door gezagvolle critici opgestelde rangorde van dichters die ertoe doen overbodig. Literatuurwetenschappers en critici hangen volgens Vaessens een achterhaald autonomiebegrip aan. Ze hebben nauwelijks oog voor wat er in de podiumpoëzie gebeurt, evenmin voor de veranderingen van de elektronische poëzie op het internet. Andere hoofdstukken behandelen het beroep van dichter, de amateurpoëzie, de Dichter des Vaderlands, de leesbevordering, poëziedebatten (met een casestudy van de Maximalen) en de toekomst van de poëzie. Vaessens heeft voor dit boek enorm veel materiaal verzameld, dat hij gedeeltelijk ook in kaderstukjes verw…Lire la suite
Vaessens (1967) is onlangs hoogleraar Moderne Nederlandse letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam geworden. Zijn voorliefde gaat uit naar poëzie, hij was jarenlang poëzierecensent van Het Financieele Dagblad. Samen met Jos Joosten schreef hij een standaardwerk over de postmoderne poëzie in Nederland en Vlaanderen. Zijn nieuwe boek wil poëzieliefhebbers en -kenners ervan doordringen dat de poëzie niet meer is wat ze was en dat ze in de toekomst nog veel minder aan de vroegere verwachtingen zal voldoen. De benadering van deze kwesties is literair-sociologisch, d.w.z. dat Vaessens veel nadruk legt op de veranderende omstandigheden waarin poëzie nu moet functioneren. Het boek zit frivool in elkaar, met telkens korte interrupties en excursen die aan het besprokene vastzitten. Een vloed van onderwerpen komt op die manier aan de orde: avant-garde, autonomie, podiumpoëzie, wat verdient een dichter, subsidie, amateurpoëzie, de Dichter des Vaderlands, literaire kritiek, dichters op intern…Lire la suite