Livre
Néerlandais

Engelen van de wereld : hedendaagse filosofen over democratie : Walzer, Lefort, Rawls, Habermas, Lyotard en Rorty

Tim Heysse (éditeur intellectuel)

Engelen van de wereld : hedendaagse filosofen over democratie : Walzer, Lefort, Rawls, Habermas, Lyotard en Rorty

Titre
Engelen van de wereld : hedendaagse filosofen over democratie : Walzer, Lefort, Rawls, Habermas, Lyotard en Rorty / red. Tim Heysse ... [et al.]
Éditeur intellectuel
Tim Heysse
Langue
Néerlandais
Éditeur
Kapellen: Pelckmans, 2001
216 p.
ISBN
90-289-3003-5
Placing suggestion
330.6 (SISO) Politiek ; Politiek (ZIZO)

Disponibilité dans les bibliothèques flamandes

Disponible plus de 12 fois dans les bibliothèques flamandes

Commentaires

Vragen naar zin en onzin van de democratie blijven sterk in de belangstelling. Democratie is immers een taai maatschappelijk en politiek proces dat vanuit verschillende invalshoeken kan worden ontwikkeld en bijgevolg vele gezichten vertoont. Het is dan ook vanzelfsprekend dat invloedrijke filosofen nadenken over wat een maatschappij democratisch maakt en hoe democratie concreet functioneert als macht in een pluralistische samenleving met het oog op een zo goed mogelijke ordening ervan. De Onderzoeksgroep Politieke Filosofie van de KU Brussel onderzoekt reeds geruime tijd hoe in deze brede waaier van opvattingen een gemeenschappelijke idee aanwezig is achter (of in) de veelheid: democratie laat steeds een zekere redelijkheid tot uiting komen in het ordenen van de macht die het leven van de complexe samenleving ordent. Als resultaat van haar werk ligt nu een interessante reader voor onder de redactie van Tim Heysse en Wilfried Goossens, die filosofie doceren aan de KU Brussel.

De…Lire la suite
De samenstellers van dit boek - allen in filosofie geschoold - zijn behoudens uitzondering lid van de Onderzoeksgroep Politieke Filosofie van de KU Brussel. In discussies over hedendaagse samenleving ontstonden bepaalde ideeën rondom de verhouding Macht en Waarheid in de politiek. In dit verband zochten en vonden ze benodigde artikelen bij zes gerenommeerde hedendaagse politieke filosofen en schreven daar een pittige inleiding bij. Op deze manier zijn zes - iedere filosoof één - hoofdstukken verzorgd. Voormelde filosofen zijn: Michael Walzer, Claude Lefort, John Rawls, Jurgen Habermas, Jean-Francois Lyotard en Richard Norty.Na het voorwoord volgt een algemene inleiding met als opschrift 'De eisen van de waarheid in de democratie'. Deze inleiding is onderverdeeld in zes paragrafen, waarvan de opschriften veelzeggend zijn voor de inhoud van het boek: De opdracht van de politieke filosofie; Het perspectief van de heerser; De realiteit van het pluralisme; Een overlappende consensus; Commu…Lire la suite