Livre
Néerlandais

Van doodsdrift tot hechtingstheorie : het primaat van het kind bij Freud, Klein en Hermann

Tomas Geyskens (auteur), Philippe Van Haute (auteur)

Van doodsdrift tot hechtingstheorie : het primaat van het kind bij Freud, Klein en Hermann

Dans la série:
Visie op het begrip hechting binnen de psychoanalytische theorie.
Titre
Van doodsdrift tot hechtingstheorie : het primaat van het kind bij Freud, Klein en Hermann
Auteur
Tomas Geyskens Philippe Van Haute
Langue
Néerlandais
Éditeur
Amsterdam: Boom, 2003
184 p.
ISBN
90-5352-944-6
Placing suggestion
414.33 (SISO) Psychotherapie ; Psychoanalyse (ZIZO)

Disponibilité dans les bibliothèques flamandes

Disponible plus de 10 fois dans les bibliothèques flamandes

Commentaires

In 'Van doodsdrift tot hechtingstheorie' onderzoeken de auteurs, beiden verbonden aan het Centrum voor Psychoanalyse en Wijsgerige Antropologie (KU Nijmegen/KU Leuven), de klassieke psychoanalytische noties van doodsdrift en hechting in het werk van Freud en de Amerikaanse psychoanalytica Melanie Klein. Geyskens en Van Haute betogen dat de introductie van het begrip doodsdrift niet leidt tot een beter begrip van de hechting. Bij Freud en Klein blijft de hechting van het kleine kind aan de moeder een secundair verschijnsel, voortkomend uit lichamelijke afhankelijkheid. De auteurs daarentegen zien, in navolging van de minder bekende Hongaarse psychoanalyticus Imre Hermann (1899-1984), deze hechting als een primaire, spontane neiging. Het boek is een degelijke studie (die enige bekendheid met het psychoanalytisch jargon vooronderstelt) waarin duidelijk wordt dat het psychoanalytisch gedachtegoed voortdurend in ontwikkeling is. De thematiek ligt in het verlengde van hun eerdere werk 'Spra…Lire la suite

Suggestions