Livre
Néerlandais

Humanisme en verlichting en de postume essays van David Hume

Ton Vink (auteur)

Humanisme en verlichting en de postume essays van David Hume

Filosofisch-historische essays over David Hume (1711-1776); gevolgd door enkele teksten van zijn hand over zijn eigen leven, over zelfdoding en de onsterfelijkheid van de ziel, met enkele andere teksten van denkers uit de periode van de Verlichting.
Titre
Humanisme en verlichting en de postume essays van David Hume
Auteur
Ton Vink
Langue
Néerlandais
Édition
1
Éditeur
Budel: Damon, 2009
127 p.
ISBN
9789055739707 (hardback)
Placing suggestion
155.2 (SISO) Filosofen ; Filosofen (ZIZO)

Disponibilité dans les bibliothèques flamandes

Disponible plus de 10 fois dans les bibliothèques flamandes

Commentaires

David Hume (1711-1776) is het boegbeeld van de Schotse verlichting. Zijn hoofdwerk A Treatise of Human Nature ? in 2007 prachtig naar het Nederlands vertaald ? is een van de fundamentele werken uit de wijsbegeerte. Zonder de empirische en sceptische filosofie van Hume zou het denken van Kant, maar ook een groot gedeelte van de Angelsaksische wijsbegeerte onmogelijk zijn geweest. Met deze nieuwe uitgave zorgt Ton Vink voor een herziene vertaling van drie postume essays. Eerder had hij al de postume Gesprekken over de natuurlijke religie bezorgd.
Het boek opent met enkele inleidende essays. Eerst worden de renaissance, het humanisme en de verlichting cultuurhistorisch gesitueerd. Dit zeer vlot geschreven stukje mist echter filosofische diepgang en wordt getekend door een polemische antireligieuze ondertoon. Daarna worden Kant en Hume beknopt en adequaat voorgesteld. Hun verschillende opvatting van autonomie is bevattelijk uitgewerkt vanuit de vraag naar zelfdoding. Ten …Lire la suite
Ons erfgoed uit de Verlichting is weer uitermate actueel. Kant heeft ons aangespoord om het aan te durven om zelf na te denken, maar de vraag rijst of we blij moeten zijn met het resultaat. En de onderscheiden wijze waarop Spinoza (radicaal) en Voltaire (gematigd) de rol van kerk en staat hebben gescheiden, klinkt door in alle discussies over de inrichting van onze huidige samenleving. In dat kader is de rol van David Hume (1711-1776) van groot belang. Verlichtingsdenker bij uitstek was hij toch vooreerst een mens, beminnelijk, met een groot vermogen tot relativeren. Dat maakt zijn positie in het spanningsveld tussen geloof en rede extra interessant. Dit bundeltje situeert hem in dat veld, met voorzichtige omtrekkende bewegingen. Het bevat een aantal kleine juweeltjes: mini-essays over Verlichting en over Hume en Kant, een verslag van Boswell, een brief van Adam Smith en drie korte teksten van Hume zelf: over zijn leven, over zelfdoding, en over de onsterfelijkheid van de ziel. Boeien…Lire la suite