Livre
Néerlandais

Het lot van de kikker

Toon Tellegen (auteur)
Een kikker leeft om te kwaken, maar dan wel graag voor een dankbaar publiek.
Titre
Het lot van de kikker
Auteur
Toon Tellegen
Langue
Néerlandais
Édition
3
Éditeur
Amsterdam: Querido, 2014 | Autres éditions
126 p.
ISBN
9789021457024 (paperback)

Plusieurs formats:

Formats accessibles:

Disponibilité dans les bibliothèques flamandes

Disponible plus de 100 fois dans les bibliothèques flamandes

Commentaires

Dat Toon Tellegen de meester is van het allegorische dierenverhaal is genoegzaam bekend. Zijn bibliografie is wat dat betreft ronduit indrukwekkend: een lange lijst van publicaties, vele malen bekroond met allerlei literaire prijzen. Maar hij kan ook rekenen op een breed en enthousiast lezerspubliek. Dat is veelbetekenend, want ook al zijn ze lief verpakt, Tellegens verhalen zijn in wezen filosofisch. 
In Het lot van de kikker staat het kwaken van de kikker centraal. En het staat symbool voor veel. Het kwaken is niet alleen een manier van communiceren. Het is ook een manier om te roepen, te verleiden, om eenzame dieren te troosten en om feesten op te luisteren. In 55 ultrakorte verhaaltjes roept Tellegen aan de hand van de kikker en zijn kwaken een veelheid aan thema’s op. Het levert een korte, maar uiterst poëtisch geformuleerde gedachtenreis op.
Het lot van de kikker is daardoor ook een aangenaam verraderlijk boek. De verhaaltjes lezen weliswaar vlot weg, je ver…Lire la suite
Deze dierenroman van Tellegen (1941) bevat 55 kleine hoofdstukken, met veel dialogen en overpeinzingen van de kikker uit de titel. De kikker is geobsedeerd door de kunst van het kwaken. Soms benauwt het solitaire kwaken hem; hij wil er les in geven, er lezingen over houden, navolgers krijgen. Ja, hij wil zelfs dat het kwaken hem overleeft. Het kwaken gaat met hem op de loop. Hij zoekt een publiek om zijn in alle toonaarden gevatte gekwaak – van weemoedig tot vrolijk – ten gehore te brengen. Dat publiek (van andere dieren) is daar niet altijd van gediend, maar is te wellevend om de kikker ruw het zwijgen op te leggen. Enige zelfingenomenheid heeft de kikker wel, maar hij blijft er sympathiek bij. Menselijke trekken zijn de kikker dus allerminst vreemd. Deze kleine dierenroman is innemend. Met minimale middelen en met welbewuste naïviteit wordt het gedrag van de kikker en zijn obsessie beschreven, maar dit biedt tegelijk enig inzicht in menselijk handelen. 'Als je kwaakt, verveel je je …Lire la suite