Livre
Néerlandais

Uitgever Bert Bakker 1912-1969

Uitgever Bert Bakker 1912-1969

Dans la série:
Bijdragen over de Nederlandse uitgever Bert Bakker Sr. (1912-1969).
Titre
Uitgever Bert Bakker 1912-1969
Langue
Néerlandais
Éditeur
Antwerpen: Garant, 2008
247 p. : ill.
Note
Themanummer
ISBN
9789044122633
Placing suggestion
684.84 (SISO)

Disponibilité dans les bibliothèques flamandes

Disponible plus de 4 fois dans les bibliothèques flamandes

Commentaires

De Tweede Wereldoorlog bracht niet alleen op inhoudelijk vlak een verschuiving in de Nederlandse en Vlaamse literatuur, maar is ook van cruciale invloed geweest op het uitgeverslandschap. Een aantal uitgevers die hun oorsprong hadden in de moeilijke jaren tijdens en na de oorlog, zouden in de jaren vijftig en zestig nl. enkele van onze bekendste schrijvers publiceren - denk maar aan Manteau in Vlaanderen, en De Bezige Bij, Van Oorschot en Bert Bakker in Nederland. Aan die laatste wijdde het Vlaamse literair-historisch tijdschrift 'Zacht Lawijd' nu een themanummer met artikels waaruit zich een biografisch verhaal ontspint over een flamboyante figuur. Veel aandacht gaat daarbij naar het uitgeefklimaat en de uitgeverij zelf, die ontstond toen Bakker na zijn activiteiten tijdens de Tweede Oorlog met het clandestiene Mansarde Pers, weer aan de slag ging bij zijn oude werkgever D.A. Daamen. Hij zou de uitgeverij onder eigen naam uitbouwen tot een belangrijk literair fonds.

In een lan…Lire la suite
Dit themanummer van het literair-historische tijdschrift 'Zacht Lawijd' gaat in een vijftien artikelen in op leven en werk van de flamboyante uitgever Bert Bakker (1912-1969). Veel aandacht gaat daarbij uiteraard naar de gelijknamige uitgeverij, die ontstond toen Bakker na de Tweede Wereldoorlog aan het roer kwam van uitgeverij D.A. Daamen. In het openingsartikel wordt ingegaan op Bakker en het algemene uitgeefklimaat in de jaren '40 en '50. Daarna volgen o.m. bijdragen over de Mansarde Pers, waarmee Bakker tijdens de oorlog clandestien werk uitgaf van o.m. Gerrit Achterberg, en over het in '53 opgerichte literaire maandblad 'Maatstaf'. Interessant zijn ook de stukken over Bakkers verhouding met enkele auteurs uit zijn fonds (Lucebert, Paul Rodenko) en over het beeld dat Bakkers tijdgenoten van hem hadden (onder de titel 'Een varken dat van Bach hield'). Om dit themanummer in een adem te lezen is het wat te versnipperd, maar toch krijg je hier heel wat interessante informatie over de …Lire la suite