Cultuurconnect streeft ernaar haar website(s) en mobiele applicatie(s) toegankelijk te maken, overeenkomstig het bestuursdecreet van 7 december 2018 waarmee de Europese Richtlijn 2016/2102 is omgezet.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de Bibliotheekwebsite.

Nalevingsstatus

Deze Bibliotheekwebsite voldoet gedeeltelijk aan de Web Content Accessibility Guidelines versie 2.1 niveau AA omdat niet aan de onderstaande eisen is voldaan en/of omdat de volgende vrijstellingen gelden.

Niet-toegankelijke inhoud

De Bibliotheekwebsite wordt in 2020 nog verder verbeterd en getest op toegankelijkheid, in twee fasen:

1. De eerste fase focust op de cataloguspagina's. Het concrete doel is het live brengen van de vernieuwde Luisterpuntcatalogus. Op 23 september 2020, de dag van publicatie van deze verklaring, zijn de laatste blokkerende issues gekend en die worden de komende weken opgelost.

2. Ondertussen zijn we ook gestart met de voorbereiding van fase 2. Die bestaat uit:

  • Mijn Bibliotheek pagina's
  • Alle andere pagina's
  • Enkele resterende minder essentiële vragen voor de cataloguspagina's
  • Een check van alle design templates

Het doel is om deze fase eind 2020 af te ronden.

De onderstaande criteria worden aangevuld en geüpdatet naarmate de testen vorderen.
De onderstaande inhoud is nog niet toegankelijk om de volgende redenen.

Niet-naleving van het bestuursdecreet

Een overzicht van welke inhoud nog niet toegankelijk is, wordt aangevuld naarmate de ontwikkeling en de testen vorderen (zie boven).

Onevenredige last

De Bibliotheekwebsite publiceert documenten zoals PDF bestanden van de deelnemende openbare bibliotheken. Cultuurconnect treedt ten aanzien van de deelnemende bibliotheken sensibiliserend op, maar het is voor Cultuurconnect, als beheerder van de Bibliotheekwebsites, onmogelijk om de door bibliotheken geüploade content voortdurend te beoordelen op toegankelijkheid. Het is dus niet uitgesloten dat bepaalde documenten niet voldoen aan alle vereisten voor toegankelijkheid. Als u problemen ondervindt, kunt u contact opnemen met de bibliotheek in kwestie voor een toegankelijk alternatief. U vindt de contactgegevens van de bibliotheek onderaan deze pagina.

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 23 september 2020, na een zelfbeoordeling.

De toegankelijkheidsverklaring is voor het laatst herzien op 23 september 2020.

Feedback en contactgegevens

Indien u vragen of opmerkingen heeft over de toegankelijkheid van de Bibliotheekwebsite of over deze toegankelijkheidsverklaring, kunt u contact opnemen met Cultuurconnect via e-mail naar servicedesk@cultuurconnect.be, en geef hierbij de locatie (link) naar de webpagina door waar u het probleem bent tegengekomen.