Antwoord

Zoekvragen waarin gebruik gemaakt wordt van indexcodes zoals beschreven bij "Hoe werkt de zoektaal", kunnen gecombineerd worden door het gebruik van Booleaanse operatoren. Zet de operatoren AND, NOT en OR in hoofdletters.

Booleaanse operatoren

  • AND: het zoekresultaat moet voldoen aan de combinatie van de zoekvoorwaarden voor en na de AND-operator.
  • OR: het zoekresultaat moet maar aan één van de voorwaarden (voor en na de OR-operator) voldoen.
  • NOT: het zoekresultaat mag niet de voorwaarde bevatten die opgegeven is na de NOT-operator.


Voorbeelden van gecombineerde zoekvragen

type:film AND language:ita
Italiaans gesproken films

type:fictie NOT language:dut
Fictie in andere talen dan het Nederlands

genre:cultfilms AND format:dvd
Cultfilms op dvd

author:"toni morrison" OR subject:"toni morrison"
Titels van de auteur Toni Morrison of over Toni Morrison

language:eng AND format:boek AND dateentered:now-3m
Engelstalige boeken die de afgelopen drie maand toegevoegd zijn op www.bibliotheek.be

dateentered:now-3m AND language:eng AND format:boek NOT age:volwassenen
Engelstalige jeugdboeken de afgelopen drie maand toegevoegd op www.bibliotheek.be


Boolean binnen de index

Rond alles haakjes zetten en index herhalen!

Voorbeeld:

ballet AND (doelgroep:"vanaf 12-14 jaar" OR (doelgroep:"vanaf 15 jaar")) AND language:dut